Klipper ved Den norske filmskolen (foto: HINN)

Ved filmskolen på HINN Lillehammer har de stipendiater som i dag følger Det norske Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Kunnskapsdepartementet oppretter en ny doktorgrad basert på utøvende og skapende kunstfag, kalt philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Graden blir den høyeste utdanningen innen utøvende og skapende kunstfag i Norge og den første doktorgraden tuftet på kunstnerisk metode.

- Etableringen av ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid er en gledelig nyvinning for kunstfagmiljøene i universitets-og høyskolesektoren. Nå blir kunstnerisk utviklingsarbeid gradsgivende på doktorgradsnivå, og det ligger mye arbeid bak denne reisen. Utdanningen vil bidra til institusjonenes kompetanseheving, bidra til å utvikle og fornye kunstnerisk utviklingsarbeid og ha positive effekter på undervisning og forhåpentligvis i samfunnet for øvrig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forskriftsendringene vil trå i kraft 1. februar 2018, se Lovdata for endringsforskriftene inkludert overgangsordninger.

Fra Det norske Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid til ph.d.

Det norske Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, finansiert fra Kunnskapsdepartementet, ble opprettet i 2003 for å utvikle et kunstfaglig alternativ på linje med de vitenskapelige doktorgradsprogrammene og har aktive stipendiater fordelt i ulike institusjoner, inkludert Den norske filmskolen ved Høgskolen i Innlandet.

Høsten 2017 ble det gjennomført en høring om fremtiden til stipendprogrammet. Forslaget fra kunnskapsdepartementet, støttet av kunstutdanningene, var at det skulle opprettes en egen ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne graden skulle fungere som en kunstfaglig parallell til akademiske ph.d.-grader og bli den første doktorgraden basert utelukkende på kunstnerisk produksjon og metoder.

Forventet oppstart av den nye graden er høsten 2018.

 

Sist endret: .