Language: NOR | ENG

Ny doktorgrad om barne- og ungdomsbiografier

portrett

Doktorand Inger-Kristin Larsen Vie

Biografier skrevet for barn og unge har fått lite oppmerksomhet. En ny doktorgradsavhandling studerer sjangeren.

Stipendiat Inger-Kristin Larsen Vie ved ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag har sett spesielt på tre biografier skrevet om Alf Prøysen, Astrid Lindgren og Joseph Merrick, også kjent som ”Elefantmannen”.

Avhandlinga utforsker hva som karakteriserer nyere, norske biografier for barn og unge, og hvordan barn og unge leser og forstår biografier.

De nyere biografiene inneholder kjente og etablerte sjangertrekk som vi finner i de eldre biografiene, men er mer visuelle og sjangeren er i stadig utvikling, viser Vies arbeid. Nærlesningene og elevenes lesninger illustrerer at sakprosatekster rommer fortellertekniske elementer som leseren vanligvis forbinder med skjønnlitteratur og bildebøker. 

Barn og unge nærmer seg den biografiske framstillinga på ulike måter, noe som blant annet skyldes anekdotene og portrettene. Disse sjangertrekkene åpner opp muligheter for at leseren både er en mottaker av informasjon og en medskaper.  

Den biograferte i de tre biografiene fremstår på den ene siden som et alminnelig menneske med sine muligheter og begrensninger, noe som gjør at leseren kan identifisere seg med den biograferte, men har på den andre siden noen unike egenskaper som gjør vedkommende spesiell.

De tre bøkene Vie skriver om er Astrid Lindgren (2015) av Agnes-Margrethe Bjorvand og Lisa Aisato, Elefantmannen (2013) av Mariangela di Fiore og Hilde Hodnefjeld, og Dra krakken bortåt glaset: Ei bok om Alf Prøysen (2014) av Stein-Erik Lunde og Ragnar Aalbu.

Inger-Kristin Larsen Vie er stipendiat ved Profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF) ved Høgskolen i Innlandet.