Ny bachelor i spesialpedagogikk

Gruppebilde fra seminar på Aulestad.

På Aulestad-seminar: (fra venstre) Trond Jakobsen, Synnøve Myklestad, Karen Parish, Ingrid Elisabeth Aksnes, Stine Vik, Florian Kiuppis, Lise Mette Lie, Jenny Steinnes, Rune Hausstätter.

Høgskolestyret akkrediterte 22. november et helt nytt studieprogram – Bachelor i spesialpedagogikk.

I forkant av styremøte ble det sendt inn en søknad om akkreditering. Denne ble behandlet med positivt utfall. Det nye studieprogrammet, som ligger under Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP) på studiested Lillehammer, lyses ut i høgskolens portefølje gjennom Samordna Opptak våren 2019. 

Det spesialpedagogiske fagmiljøet på Lillehammer har over flere år jobbet med å utvikle studie både faglig og administrativt. Innspurten i dette arbeidet fant sted under et arbeidsseminar på Aulestad 9.-12. oktober.  Med god støtte fra fakultetsledelsen ble studieplan og akkrediteringssøknad sluttført innen gjeldende frister.

Denne bacheloren blir det sjette bachelorprogrammet innen spesialpedagogikk på landsbasis. At disse studieprogrammene har forholdsvis høye poengsnitt ved opptak, tyder på at faget og utdanningene har stor relevans i vår tid.

Spesialpedagogikk ved studiested Lillehammer fremstår med en unik profil. Den faglige forankringen er innen samfunnsvitenskap og humaniora. Det er en omfattende praksisandel, og med en klar internasjonal profil.

Fagmiljøet gleder seg til å ta imot nye studenter i august 2019.

Sist endret: .