Language: NOR | ENG

Ny avtale med Atekst

Ny avtale med Atekst

Avisdatabasen Atekst (Retriever) er igjen tilgjengelig fra biblioteket.

 

Biblioteket valgte opprinnelig ikke å fornye avtalen med Retriever om bruk av Atekst for 2020. Mye på grunn av pris. Dette skapte en god del reaksjoner i etterkant. Vi har derfor besluttet å gjenoppta avtalen med Retriever. Mye er imidlertid endret fra i fjor.

Vi ber om at tilgangen til Atekst kun brukes til å understøtte rent faglig/forskningsmessig bruk. Atekst skal derfor ikke brukes til daglig lesing av nyheter. Begrunnelsen ligger i den nye prismodellen.

Ny prismodell

Fra 2020 ble prismodellen for Atekst endret. I stedet for å betale en fast abonnementspris, betaler vi nå et fast beløp per leste artikkel/nedlasting. Biblioteket har valgt å gå inn på en ny avtale med samme beløp som i 2019.
Bruken vil dermed være styrende for hvor lenge ut i 2020 vi vil ha tilgang.

Økt embargo

I tillegg har mediehusene økt embargoperioden fra 2020, det vil si at avisene har innført 7 dagers karanteneperiode. Artiklene er dermed tilgjengelig for lesing først etter 7 dager.

Nasjonalbibliotekets avistjeneste.

Minner samtidig om at du via Nasjonalbiblioteket kan lese norske aviser i fulltekst. Embargo 14 dager.  Mer om Nasjonalbibliotekets avistjeneste.