Language: NOR | ENG

Norsk-svensk forskningsprosjekt om skogens verdier avsluttes

Bilde av grønn natur/skog med stor stein i forgrunnen.

I prosjektet ”Ingoskog –  Innovasjon for grønn endring i skogen”, har norske og svenske forskere og utøvere samarbeidet om grønn endring i skogen med perspektiver som bærekraft og økologi, forretningsmodeller for bærekraftig turisme og hvordan flere kan bli involvert når de forskjellige verdiene i skogen diskuteres.

Nå markeres avslutningen av prosjektet med en digital konferanse og utgivelse av antologien "Skogen som ressurs i en grenseregion"

Grønn omstilling betyr en endring fra dagens fossilavhengige samfunn til et fossilfritt samfunn med biomasse og fornybare materiale – en sirkulær produksjon av både gamle og nye produkter, energi og drivstoff.

I prosjektet ”Ingoskog –  Innovasjon for grønn endring i skogen”, har norske og svenske forskere og utøvere samarbeidet om grønn endring i skogen med perspektiver som bærekraft og økologi, forretningsmodeller for bærekraftig turisme og hvordan flere kan bli involvert når de forskjellige verdiene i skogen diskuteres.

Boka har bidragsytere fra begge sider av grensen. Blant temaene er balansegangen mellom økonomisk vinning og økologisk tap i næringer som er basert på fornybare biologiske ressurser, forretningsmodeller blant store og små naturbaserte reiselivsbedrifter i grenseområdene og mulighetene som ligger i kommersielt reiseliv i skogen.

Den digitale konferansen finner sted 19. august 2020 kl. 13-15 via Zoom. Foredragsholdere er Morten Clemetsen, professor ved NBMU, og Susanna Heldt Cassel, professor ved Centrum för besöksnäringsforskning, Högskolan Dalarna.

Påmelding er åpen til 14. august og konferansen er gratis. Les mer og registrer deg på konferansens nettsted.

Prosjektet er finansiert av EU gjennom Interreg Sverige-Norge.

Se også film om Ingoskog her:  https://ingoskog.org/projektet/filmer-om-projektet/

 

Kontaktinfo:
Marius Kjønsberg

Høgskolen i Innlandet

Telefon: +47 62 54 16 19 / +47 909 19 903

marius.kjonsberg@inn.no

 

Margareta Dahlström
Prosjektleder,
Karlstads universitet

margareta.dahlstrom@kau.se