Language: NOR | ENG

Noralv Veggeland til minne

Veggeland, Noralv

Noralv Veggeland (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)

Det er med sorg Høgskolen har mottatt budskapet om at vår professor emeritus Noralv Veggeland, er død.  Han sovnet fredfullt inn på sykehuset tidlig om morgenen den 14. august, 79 år gammel. 

Noralv har betydd svært mye for mange. Veggeland ble ansatt som høyskolelektor i 1973 ved den gang Hedmark og Oppland distriktshøgskole. Han var den første valgte rektor ved Høgskolen i Lillehammer fra 1976 til 1980.

Veggeland har vært direktør for Østlandsforskning, som han var med å bygge opp i perioden 1983 til 1985.  Noralv var aktiv i fagmiljøet, en svært produktiv forsker av internasjonalt format og en aktiv samfunnsdebattant helt til det siste.

Minnestund ved HiNN på Storhove

Høgskolen inviterer til åpen minnestund for Noralv, mandag 7/9/20, kl 14.00 på Lillehammer.  Minnestunden vil være i kantinen i 2. etasje på Storhove.  Det blir enkel bevertning, kulturinnslag ved Arnhild Vik og tale ved rektor Kathrine Skretting. Det vil være åpent for å ta ordet og dele gode minner om Noralv. På grunn av corona-restriksjoner ber vi om påmelding

Kondolanseprotokoll

Det er lagt ut kondolanseprotokoll i biblioteket på plan 3 i hovedbygget på Storhove som også vil være tilgjengelig under minnestunden. Kondolanseprotokollen vil bli overlevert familien etter minnestunden. 

Aktuelle lenker