Language: NOR | ENG

NOKUT forlenger svarfristen på Studiebarometeret

Studiebarometeret 2020.

Årets undersøkelse blir sendt ut 20. oktober. Svarfristen er 17. november. Foto : NOKUT. 

Er du 2. - eller 5.- årsstudent hos oss? Da har du fått tilsendt den årlige nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet. Svarfristen er nå 17. november innen klokken 21.00.

Invitasjonen har du mottatt på e-post, og frem mot svarfristen har du fått flere påminnelser på e-post og SMS. Undersøkelsen kan besvares via smarttelefon, nettbrett eller PC. Blant dere som svarer på undersøkelsen vil vi trekke ut 10 vinnere av gavekort på middag i en SINN Kantine.

Undersøkelsen handler kort fortalt om hvordan du som student opplever kvaliteten på ditt studieprogram. Tema er ulike sider av opplevd studiekvalitet, men inneholder også spørsmål om motivasjon, studieinnsats og engasjement.  Årets undersøkelse vil naturlig nok inneholde flere spørsmål relater til covid-19 og hvordan du som student har opplevd dette. Undervisning, undervisningstilbud og digitale løsninger er blant temaene spørsmålene vil dreie innom.  

Vi oppfordrer våre studenter til å svare på undersøkelsen, som gjennomføres i regi av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Svarene er viktige for HINNs kvalitetsarbeid, og bidrar til at nåværende og kommende studenter får viktig informasjon om studentenes syn på studiekvaliteten. Fjorårets resultater kan du lese mer om her.