Language: NOR | ENG

Nettbasert kompetanseutvikling om barnehagemiljø

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Høgskolen ved Senter for livslang læring (SELL) skal på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utvikle et nytt nettkurs, det som direktoratet omtaler som kompetansepakke, om barnehagemiljø. 

Kompetansepakken skal kunne benyttes til barnehagebasert kompetanseutvikling der barnehagene tar utgangspunkt i sine utviklingsbehov. 

Kompetansepakken skal ligge på utdanningsdirektoratets nettside og gjennom en påloggingsløsning være åpen for alle. Det er barnehageeier eller barnehageleder som beslutter om barnehagen skal benytte seg av kompetansepakken.

Kompetansepakken skal bygge opp under kollektiv profesjonsutvikling og skal styrke barnehagenes kompetanse i å skape et trygt og godt barnehagemiljø, samt å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Det skal være realistisk for deltakerne å gjennomføre utviklingsløpet som kompetansepakken legger opp til på halvannet år, med stipulert tidsbruk på 2-6 timer per måned.

Kompetansepakken bygger videre på piloten nettbasert kompetanseutvikling i barnehagemiljø som høgskolen ved SELL utviklet og piloterte i perioden 2016-2020. Utviklingen av kompetansepakken vil være intensivt. Det skal utvikles totalt seks moduler, der modul 1 skal åpne i april, modul 2 skal åpne i august og modulene 3-6 skal åpne i november.