NEON-prisen til Morten Egeberg

Morten Egeberg mottar prisen på scenen i Lillehammer (foto: HINN)

Morten Egeberg har vært professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo siden 1993 (foto: HINN)

Under NEON-dagene i Lillehammer forrige uke ble NEON-prisen tildelt Morten Egeberg fra Universitetet i Oslo.

Prisen er på 15 000 kroner gitt av forlagene Universitetsforlaget, Fagbokforlaget  og Cappelen Damm Akademisk.

Tildelingen skjer etter de vedtekter som gjelder for NEON-prisen og beslutningen om hvem som tildeles prisen tas av den lokale arrangør av NEON-dagene.

Begrunnelse for tildeling av Neonprisen 2018

Årets Neonprisvinner kombinerer stor faglig kreativitet, autoritet og kapasitet med en menneskelig varme og humor som alle vi som har hatt han som lærer, veileder og mentor setter umåtelig stor pris på

Prisvinneren er en av de skarpeste teoretikere i sin generasjon statsvitere.

Han har vært en pioner i utviklingen av en konstruktiv forskningstradisjon som vektlegger politikkens organisering, og betydningen av organisasjonsfaktorer i studiet av offentlig politikk og administrasjon.

Årets prisvinner har gjennom sitt utrettelige arbeid bidratt sterkt til å utvikle og tilpasse organisasjonsteoretiske perspektiver til studier av offentlige organisasjoner.

Han er virkelig en faglig brobygger og en manifestasjon på det lykkelige ekteskapet mellom statsvitenskap og organisasjonsteori.

Prisvinneren har over tid vært helt sentral i utviklingen og bruken av surveyene i sentraladministrasjonen, som har gitt et unik materiale sett i verdenssammenheng.   

Summen av dette arbeidet er den største databasen over sentralforvaltningens rolle både i norsk og internasjonal sammenheng, som blant annet gir muligheter til å studere stabilitet og endring over tid.

Prisvinneren er dessuten en av verdens ledende forskere på EU og har vært sentral i etableringen og utviklingen av Europaforskningssenteret ARENA

Gjennom sitt lange virke har han publisert en rekke bøker, artikler og bokkapitler.

Hans arbeider er sitert hundrevis av ganger.

Prisvinneren har i år oppnådd pensjonsalderen etter å ha vært professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo siden 1993.

Men det er ingen tegn til at han vil hvile på sine laurbær av den grunn. Han har nettopp sammen med Jarle Trondal kommet med boka “ An Organizational Approach to Public Governance. Understanding and Design” på Oxford University Press.

Det er med umåtelig stor glede vi gir Neonprisen 2018 til Morten Egeberg.

 

Sist endret: .