Language: NOR | ENG

Mye digital undervisning første del av vårsemesteret

En student sitter foran en datamaskin

Høgskolen i Innlandet starter vårsemesteret med mye digital undervisning. Ambisjonen er å gjenoppta fysisk undervisning så raskt som mulig.

Høgskolen i Innlandet planlegger digital undervisning der dette er faglig forsvarlig den første tida av vårsemesteret som starter i januar. 

Det er beredskapsledelsen ved HINN som har vurdert hvordan oppstarten etter juleferien skal skje. Det har vært et mål å avklare spørsmålet tidlig for å skape forutsigbarhet.

Utdanningsutvalget ved HINN har sluttet seg til vedtaket som lyder:

  • Fram til 31. januar legges det opp til digital undervisning der dette er faglig forsvarlig.
  • Høgskolen har en ambisjon om å gjenoppta mer utstrakt bruk av fysisk undervisning fra 1. februar, avhengig av smittesituasjonen på nyåret. Vurderinger gjøres i uke 1.
  • Oppstart etter juleferie kan gi en uforutsigbar smittesituasjon. Fakultetene bes derfor gjøre en kritisk vurdering av hvilken planlagt fysisk undervisning på studiestedet som gjennomføres i perioden 4. – 10. januar. Hensynet til studentenes progresjon er førende for hvilken fysisk undervisning som blir prioritert, innenfor gjeldende smittevernregler.
  • Skriftlig skoleeksamen legges som hovedregel om til hjemmeeksamen der det er faglig forsvarlig t.o.m. mars 2021.

Det enkelte fakultet vil informere sine studenter og ansatte om hvilken fysisk undervisning som vil gjennomføres som planlagt i januar.