Language: NOR | ENG

Musikkpedagogisk forskningskonferanse

Musikkpedagogisk forskningskonferanse

Høgskolen i Innlandet står i spissen for årets ISSME-konferanse

Den internasjonale forskningskonferansen ISSME 2021 arrangeres ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, 21.-24. juni.

Det er forskergruppa DYNAMUS ved Institutt for kunstfag og kulturstudier, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, som har ansvaret for konferansen.

Petter Dyndahl

Petter Dyndahl

The 12th biennial International Symposium on the Sociology of Music Education er navnet og går altså av stabelen fra mandag 21. til torsdag 24. juni.

Live Weider Ellefsen

Live Weider Ellefsen

Dette er det største og viktigste internasjonale møtestedet for sosiologisk innrettet musikkpedagogisk forskning, men på grunn av pandemien må konferansen for første gang gjennomføres digitalt.

HINN-forskere sentrale

Forskningsmiljøet i musikk ved høgskolens Institutt for kunstfag og kulturstudier har lenge vært sentralt plassert i internasjonal musikkpedagogisk forskning, og arrangerte ISSME også i 2013.

Forskningsprosjektet  DYNAMUS, som er finansiert av NFR FRIHUMSAM 2018-22, og som bygger på det forutgående prosjektet  Musical Gentrification 2013-17, vil bli behørig presentert under symposiet.

Flere andre HINN-forskere vil dessuten presentere paper. 

Anne Jordhus-Lier

Anne Jordhus-Lier

I tillegg er DYNAMUS-forsker Live Weider Ellefsen invitert til å holde keynote-forelesningen  School music in the welfare state: genred, gendered and gentrified?

Øvrige keynotes er:

I løpet av konferansen vil det i tillegg bli strømmet en eksklusiv konsert med countrybandet The Northern Belle.

Praktisk info

Konferansen er åpen for interesserte, uten deltakeravgift.

Påmelding : https://myonvent.com/event/issme-2021

Kontaktpersoner:

Lokal konferansehjelp

ISSME 2021 Online har over 200 deltakere fra alle verdensdeler, noe som krever en avansert, digital konferanseplattform.

De tre ansvarlige arrangørene, professor Petter Dyndahl, førsteamanuensis Live Weider Ellefsen og førsteamanuensis Anne Jordhus-Lier, forteller at den globale storpolitiske situasjonen har fått konsekvenser for årets konferanse.

Den forrige amerikanske presidenten avslo nemlig å forlenge personvernforordningen som regulerte overføring av personopplysninger mellom USA og EU/EØS og dette gjorde det umulig for høgskolen å benytte konferanseprogramvare som lagrer persondata på servere i USA.

Imidlertid ble en alternativ løsning funnet lokalt, hos den ferske bedriften MyOnvent i Ringsaker.