Language: NOR | ENG

Møte på Sametinget om lærerutdanning og forskning

Møte på Sametinget om lærerutdanning og forskning

Fra venstre: Instituttleder Christina Niemi Mølstad og førsteamanuensis Hege Merete Somby møtte sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen om samisk innhold i lærerutdanningene og i Kunnskapsløftet 2020.

2. desember var Hege Merete Somby og Christina Niemi Mølstad fra HINN i møte med sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen om samisk innhold i lærerutdanningene og i Kunnskapsløftet 2020.

Mikkelsen er ansvarlig for oppvekst, utdanning og forskning i Sametingsrådet og har vist interesse for arbeidet som ble gjort i forbindelse med Samisk språkuke 2020 ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Møtet kom som et resultat av dette arbeidet og handlet om utvikling av ideer og visjoner for utvikling av lærerutdanningene med vekt på samisk innhold.

Lærerutdanningene er pålagt å gi opplæring om samisk kultur og samfunn for å ivareta samiske elevers opplæring og sørge for at alle elever i Norge får opplæring på disse temaene. Det var enighet om videre samarbeid og vi løftet frem flere ideer på hvordan dette kan gjøres for å styrke fokuset på det samiske innholdet i utdanningene ved Høgskolen i Innlandet.

Sametinget har jobbet hardt og lenge for å etablere og følge opp samiske barns rettigheter til opplæring på og i eget språk og kultur, og lærerutdanninger i Norge har et særlig ansvar for å formidle kunnskap om samiske kulturer og samfunnsliv. Sametingsrådsmedlem Mikkelsen ville gjerne bli komme til lærerutdanningene for å se hvordan vi som fakultet ivaretar denne forpliktelsen og samtidig opplyse om Sametingets mandat og arbeid.

Sametinget besøk desember 2020 Christina Mølstad Hege Somby