Language: NOR | ENG

Minneord til Sveinung Berild

Sveinung Berild (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)

Sveinung Berild er gått bort. (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)

Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at Sveinung Berild har gått bort. Han døde på Lillehammer sykehus 15. desember, 66 år gammel.

Sveinung Berild begraves fra Grytten kirke, Åndalsnes 29. desember 2020 kl. 10.30. Det gjelder særskilte regler for begravelsen i forbindelse med koronasituasjonen. Les mer om  seremonien og skriv i minneprotokoll på Rauma begravelsesbyrå sine minnesider for Sveinung. 

HiNN planlegger minnestund i januar. Mer informasjon kommer. 

Minneord 

Sveinung ble født 05.06.1954 i Grytten kommune i Romsdalen. Han var eneste bror i en søskenflokk på 4, og Sveinung var eldst av søsknene. Sveinung fullførte grunnskolen i Åndalsnes, og gikk på gymnaset i Sunndalsøra, før studietilværelse i Oslo.

Sveinung var utdannet Cand.psychol fra Universitetet i Oslo i 1985, med fordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han skrev sin hovedoppgave på prosjektet «Læringsfaktorer i sparebankens arbeidsmiljø», og veileder var professor Paul Moxnes. Tittel på hovedoppgaven var «Læring i arbeidsmiljø», en empirisk undersøkelse av betingelsene for erfaringslæring i arbeidsmiljøet, med sparebanker som eksempel.

Etter endt utdanning jobbet Sveinung bl.a. som organisasjonskonsulent, før han begynte som forsker ved Østlandsforskning i april 1989. I perioden fra endt hovedfag til han begynte ved Østlandsforskning, jobbet han bl.a. som timelærer ved Friundervisningen i Hamar og Oppland, og timelærer ved flere kurs, både ved høgskolen i Hedmark og i Oppland. Sveinung engasjerte seg faglig innenfor temaer som rusmiddelomsorg, innovasjonsutvikling og informasjonsvirksomhet i offentlig sektor. Både HVPU-reformen og informasjonsbehov i forbindelse med OL på Lillehammer var temaer han arbeidet med. Sveinung underviste i tillegg innen forskningsmetode, arbeids- og organisasjonspsykologi, ledelsesfag og institusjonssosiologi.

Sveinung søkte og ble tilbudt fast tilsetting som amanuensis ved Oppland Distriktshøgskole 16.12.1993. Han delte arbeidstiden sin mellom Østlandsforskning og Høgskolen våren 1994, før han tiltrådte i fast 100% stilling fra 1.7.1994, ved det som den gang het Institutt for reiseliv og administrasjonsfag. Senere var hans tilknytning ved Høgskolen i Lillehammer i all hovedsak til Avdeling for Samfunnsvitenskap, selv om han også i perioder var tilknyttet avdeling for helse- og sosialfag. Etter fusjonen mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark i 2018, har Sveinung vært tilknytte Institutt for organisasjon, ledelse og styring, ved Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Sveinung var faglig tilknyttet det såkalte OLA-miljøet, (Organisasjon, ledelse og arbeidslivsstudier), hvor han har hatt ansvar for studieemner innen fagområdene arbeids- og organisasjonspsykologi, ledelse og arbeidsmiljø. Han arbeidet sammen med kollegaer på årsstudiet Ledelse, organisasjon og personalstudie (LOP), og senere ved Bachelor i organisasjon og ledelse (BOL). I en periode var han engasjert i oppdragsstudier i samarbeid med Senter for livslang læring (SELL). I denne perioden og senere viste han sin sterke pedagogiske interesse, og bidro i et kontinuerlig utviklingsarbeid for å bedre kvaliteten i de studiene han var engasjert i. De siste årene var Sveinung studieprogramansvarlig for bachelorutdanningen i organisasjon og ledelse, et ansvar han tok på stort alvor, og som han fylte på en fremragende måte. Ved siden av å jobbe med bachelorutdanningen hadde Sveinung i lange perioder ansvaret for deltidsstudiet Personalutvikling og ledelse. Sveinung satte stor pris på å undervise både unge studenter og etterutdanningsstudenter, og han var genuint opptatt av studentenes faglige vekst.

Sveinung har gjennom mange år vært tillitsvalgt for Forskerforbundet ved Lillehammer. Han har vært leder, hovedtillitsvalgt, styremedlem, varamedlem, kasserer og sekretær. Nye tillitsvalgte har kunnet støtte seg på hans erfaringer og kunnskaper, både i lønnsforhandlinger og saksutredninger. Sveinungs interesser i fagforeningsarbeidet var allsidig. Han var blant annet opptatt av livsfasepolitikk og hvordan FF kunne bidra til et godt arbeidsliv for alle, og han har kjempet for rettferdig lønn. Både som leder og ellers engasjerte han seg dypt og sto på for den enkelte medarbeider på arbeidsplassen. Mest karakteristisk for Sveinung som fagforeningsperson var at han aldri sa nei til et møte i kantina for å diskutere ting som hadde med FF å gjøre.

Sveinung var en kollega som levde både på og for jobben. Gjennom sine over 25 år har Sveinung etablert et omfattende nettverk ved Høgskolen i Innlandet, både i eget fagmiljø, men også på tvers av fag og avdelinger. Sveinung var «alltid» på jobb, og var en av de første som kom, og en av de siste som dro. Han var faglig meget engasjert, og var spesielt opptatt av studentenes beste. Blant Sveinungs ritualer var å sitte ved det samme høye bordet i kantina på Storhove, og innta lunsjen i engasjerte samtaler med kollegaer og venner. Temaer som utdannings- og høgskolepolitikk, historie og reiser i Norge ble ivrig diskutert med kollegaer.

Sveinung var en sentral og tydelig tilstedeværende person i fagmiljøet ved Høgskolen i Innlandet. Han bidro til et aktivt og spennende faglig kollegium, og var en klippe for både erfarne og nye kollegaer, og – ikke minst – for studentene.  

Sveinung ble brått revet bort fra oss som følge av et hjerteinfarkt tirsdag 15.12.2020, på Lillehammer sykehus. Han ble 66 år. Sveinung vil bli dypt savnet som en god venn og en engasjert og dyktig kollega ved Høgskolen i Innlandet. 

Vi lyser fred over Sveinung Berilds minne.

For HiNN, Jens Petter Madsbu
Instituttleder