Language: NOR | ENG

Millionstøtte til kamp mot infeksjon og resistente bakterier

Tegningen med teksten antibiotikaresistens illustrert med en sprøyte og tabletter

Et internasjonalt prosjekt (AMR-Educate) som skal styrke det tverrfaglige arbeidet mot infeksjoner og antibiotikaresistens, har fått millionstøtte. 

Førsteamanuensis Rafi Ahmad

Førsteamanuensis Rafi Ahmad. Foto: Silje Josten Lien, Hamar Arbeiderblad.

– Den pågående koronapandemien har vist oss hvor viktig det er å jobbe tverrfaglig og internasjonalt med globale spørsmål som truer liv og helse. Prosjektet vårt skal sikre at vi bygger den brede kompetansen vi trenger for å håndtere framtidas infeksjoner og bakterier som er motstandsdyktige mot behandling, sier Dr. Rafi Ahmad ved institutt for bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet.

Ni institusjoner i fire land

Det er høgskolen som leder prosjektet hvor ni institusjoner i fire land er med.

Det deltar flere forskningsinstitusjoner som jobber med ulike sider av resistensproblematikk, undervisere som bidrar til utdanning av framtidas fageksperter, leger som hver dag bekjemper infeksjoner ved sykehus og ansatte hos helsemyndigheter som bidrar med et overordnet folkehelseperspektiv.

Prosjektet skal bringe partnerne tetter sammen så de lærer av hverandre og skaper utvikling sammen. I prosjektet planlegges det for digital samhandling, fysiske samlinger og utvekslingsopphold for studenter, stipendiater og ansatte ved institusjonene.

– Vårt mål er å skape en plattform hvor folk fra ulike fagdisipliner kan jobbe sammen mot en utvikling hvor stadig flere bakterier blir motstandsdyktige mot behandling, sier Ahmad.

Kan spare liv

Forskergruppen i Bioininformatics & Biodiscovery ved Institutt for bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet er verdensledende innen sitt fagfelt, og jobber blant annet for å utvikle rask diagnostisering slik at antibiotikabehandling kan bli mer treffsikker enn i dag. Hvert år dør anslagsvis 700 000 mennesker i verden på grunn av feil bruk av antibiotika. Dette medfører store kostnader for samfunnet.

De andre partnerne i prosjektet bidrar med ekspertise innen andre områder.

– Prosjektet er unikt ved at det bringer noen av verdens fremste miljøer sammen. Det er også unikt at det ikke bare deltar akademiske institusjoner, men også de som står i første linje i håndteringen av antibiotikaresistens og de som jobber med tematikken som samfunnsproblem, sier Rafi Ahmad.

Tre millioner i støtte

Høgskolen i Innlandet leder prosjektet, hvor også Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Oslo og Folkehelseinstituttet er med fra norsk side.

Fra USA deltar Harvard University. Russiske Sirius University er partner. I tillegg er Indias største sykehus og indiske folkehelsemyndigheter med.

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) som har bevilget tre millioner kroner til prosjektet som skal pågå fra 2022 til 2025. Dette dekker om lag halve kostnaden ved prosjektet, mens resten dekkes av institusjonene som deltar.

Les mer om tildelingen av midler til internasjonalt utdanningssamarbeid (regjeringen.no) 

Kontakt:

Førsteamanuensis Rafi Ahmad