Language: NOR | ENG

Markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging

Illustrasjon hjerte med grønn bakgrunn

HINN markerer Verdensdagen for selvmordsforebygging den 10. september 2020, klokken 10.00.

HINN markerer Verdensdagen for selvmordsforebygging den 10. september 2020, klokken 10.00.

Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg.

Du kan se markeringen her klokken 10.00:  https://vimeo.com/456451818

Markeringen er et samarbeid mellom HINN, StInn, Studentprestene og SINN.

Ved å markere Verdensdagen for selvmordsforebygging ønsker HINN å at fokus flyttes fra brukerperspektivet til det medmenneskelige perspektivet. Panelet vil ta opp temaer som utfordringer ved å stå i relasjon til noen som har det vanskelig samt normalisering av å oppleve det som både tyngende og krevende å være pårørende. Tegn og signaler på at noen har det vanskelig, og verktøy for hvor man kan henvende seg og hvordan man skal forholde seg til det (uten å føle at man har det fulle ansvar) vil også være sentralt. Temaer om hvordan vi som samfunn skal forholde oss til den økende ensomheten vil også få plass i denne panelsamtalen.

I år er markeringen vår heldigital, så vi oppfordrer studenter og ansatte til å samles der de kan for å se sendingen sammen, etter gjeldene smittevernregler. Sendingen varer i cirka 45 minutter, så benytt anledningen til å ta en kopp te eller kaffe med noen rundt deg- sammen med oss i panelet.

 Innspillingen gjøres tilgjengelig den 10. september kl. 10.00.

-        Rektor Kathrine Skretting åpner markeringen.

-        Resten av markeringen er en panelsamtale. Studenter har sendt inn spørsmål, som panelet samtaler rundt.

 

Panelet består av:

Ulrika Christina Håkansson, psykolog som jobber som studieprogram-ansvarlig for bachelor-utdanningen i psykologi i Lillehammer, i tillegg til å ha egen privatpraksis. I sine ulike roller møter hun ofte mennesker som strever med å finne mening i livet, og hun har sett hvor krevende det kan være både for den som opplever livet som strevsomt og for den som står ved siden av som pårørende eller venn.

Gesine Fischer, velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i StInn og psykologistudent. I sitt verv, og som medstudent, har hun møtt mange utfordringer og problemstillinger rundt psykisk helse og uhelse blant studentene med en sårbar studenttilværelse. Hun er opptatt av å rette fokus på hvordan vi kan være bedre medmennesker for hverandre.

Anne Anker Bolstad, studentprest ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer og ved NTNU i Gjøvik. Samtalepartner og medvandrer for studenter som opplever at livet fra tid til annen kan bli litt for lite eller litt for stort.

Pål Brekke Indregard, studentkoordinator i Sinn, studiested Lillehammer. Jobber i prosjektet «Trygg førsteårsstudent» med å gjøre studiehverdagen så god som mulig for nye studenter. Målet er å motarbeide ensomhet ved å hjelpe studenter til å finne gode fellesskap å føle seg hjemme i.

Bendik Kaurin Evertsen,  psykologistudent ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer. Har vært frivillig i Kirkens SOS og Røde Kors, og sittet i parlamentet i Stinn i to år. Prøver å være et litt bedre menneske hver dag.

Hilde Stokke Lothe, leder Kirkens SOS Innlandet. Møter hver dag, hele året innringere/innskrivere som har tanker om at de ikke orker livet eller at de har noen rundt seg som sliter psykisk.

Les mer om Verdensdagen for selvmordsforebygging her.