Language: NOR | ENG

Kurs i smittesporing av nærkontakter

Tegning av mann med plakat der det står smittesporing.

HINN ved SELL har på oppdrag av og i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet utviklet et nettkurs i smittesporing.

HINN ved SELL har på oppdrag av og i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet utviklet et nettkurs i smittesporing.

Bakgrunnen er at det er behov for flere smittesporere uten helsebakgrunn både i Innlandet og på landsbasis i en tid da det er ekstra press på helsepersonell.

Opplæringen retter seg mot oppfølging av nærkontakter, og inneholder grunnleggende kunnskap om helsesektoren generelt, helsejuss samt kommunikasjon og intervjuteknikk.

For å være aktuell for jobb som smittesporer i kommunehelsetjenesten må man også i tillegg gjennomføre det nasjonale kurset i regi av Helsedirektoratet og den nasjonale kunnskapstesten.

For mer informasjon, se informasjon på Kompetansebroen:

https://www.kompetansebroen.no/article/opplaering-for-smittesporere-i-innlandet/?o=innlandet