Language: NOR | ENG

Kunstutvalg opprettet ved Høgskolen i Innlandet

Høgskolens kunstutvalg

Fra venstre: Hanne Marit Haave, Marit Torgersen, direktør for digitalisering og infrastruktur (utvalgsleder), Trine Kampmann-Jensen,  Jan Aasen, eiendomsdirektør, Johannes Rød, konservator/kunsthistorier (ekstern), Bjørn Arne Buer, Henriette Frisenberg Sundgaard, Janeke Meyer Utne, kurator Lillehammer Kunstmuseum (ekstern) 

Høgskolen i Innlandet forvalter kunst for store verdier. Nå er et kunstutvalg på plass som skal bistå med kompetanse i både ivaretakelse og formidling av kunstskattene.

Høgskolens i Innlandet sin kunstsamling består av den verdifulle samlingen av samtidskunst på studiested Lillehammer som høgskolen fikk i gave etter OL i 94, kunstverk finansiert gjennom Kunst i det offentlige rom (KORO), andre gaver fra eksterne og noen egne innkjøpt.

Det å være en høgskole med et mylder av folk og aktiviteter gir spesielle utfordringer i å ta vare på kunsten. HINN har nå sitt eget kunstutvalg som skal være rådgivende i ivaretakelsen og formidlingen av høgskolens kunstsamling på alle seks studiesteder.

Verdi på flere måter

De eksterne deltakerne i utvalget; Johannes Rød, konservator/kunsthistorier (ekstern) og Janeke Meyer Utne, kurator Lillehammer Kunstmuseum

De eksterne deltakerne i utvalget; Johannes Rød, konservator/kunsthistorier (ekstern) og Janeke Meyer Utne, kurator Lillehammer Kunstmuseum

I tillegg til fire interne kompetente og engasjerte medarbeidere, består utvalget av de to eksterne representantene Johannes Rød, konservator og kunsthistorier anbefalt av Kunst i det offentlige rom (KORO), og Janeke Meyer Utne, kurator ved Lillehammer Kunstmuseum.

-Kunsten tilfører høgskolemiljøer stor verdi. Den skal både inspirere, provosere og engasjere, og er derfor plassert ut i høgskolens lokaler der folk ferdes i det daglige, påpeker Marit Torgersen direktør for digitalisering og infrastruktur.

-Jeg er veldig glad for at vi nå har fått Kunstutvalget opp å gå, og at blant annet Lillehammer kunstmuseum, med sin kompetanse og posisjon både lokalt og nasjonalt, har vært så positive til å ville bistå oss i å ta enda bedre vare på kunsten vår. Med Janeke og Johannes med på laget sikres vi nødvendig kunstfaglig,  kurator- og konserveringskompetansen, sier Torgersen, som også er leder av utvalget.