Language: NOR | ENG

Kunnskapsministeren om HINN i Stortinget

portrett skei grande

Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (foto: Jo Straube/Venstre).

Kunnskapsminister Trine Skei Grande har svart på spørsmål om HINNs kompetanse- og kvalitetsutvikling i skolen. 

Det var Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg som i et skriftlig spørsmål til statsråden tok opp mediesakene den siste tiden om den desentraliserte ordningen for kompetanse- og kvalitetsutvikling i skolen. I flere artikler i Dagsavisen har det kommet fram kritikk av den sterke posisjonen HINN og Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) har fått i ordningen. 

Tvedts spørsmål var "Hvilke grep vil statsråden ta etter Dagsavisens avsløringer 6/2 om Dekomp, herunder mangel på oversikt og at ett enkelt fagmiljø alene står for størsteparten av tiltakene, og vil regjeringen gjennomføre en grundig evaluering av Dekomp for å vurdere om ordningen fungerer etter hensikten?"

Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande svarer at de fleste kommunene, ifølge undersøkelsen Spørsmål til Skole-Norge, oppgir at de opplever samarbeidet både med Fylkesmannen, andre skoler og med universitet og høyskoler (UH) som godt eller svært godt. En evaluering er i gang og vil løpe fram til 2025, med første delrapport høsten 2020. 

Hun skriver videre: "I Dagsavisens saker om den desentraliserte ordningen blir det uttrykt at HINN har "monopol" og har "støvsugd" markedet for skoleutvikling i Norge. De har mottatt rundt 45 av 550 millioner kroner, eller en tolvtedel, av midlene som er kanalisert gjennom ordningen. Spørsmål til Skole-Norge våren 2019 viser også at HINN er inne som samarbeidspartner i en fjerdedel av kommunene. De er en stor aktør, men dette er et godt stykke unna et monopol."