""

(Illustrasjon: Colourbox)

Hva er mer sant enn noe annet? 29. – 31. august arrangerer International Association for Critical Realism (IACR) sin 21. konferanse.

Høgskolen i Innlandet (HINN) står som arrangør for årets konferanse som finner sted på Lillehammer. Til konferansen kommer det foredragsholdere og deltakere fra hele verden.

Det er fortsatt mulig å melde seg på konferansen.

Sannhet og virkelighet

Kritisk realisme er en vitenskapsfilosofisk retning som legger vekt på at vitenskapens oppgave er tverrfaglig og frigjørende.  I en tid hvor «fake news» er blitt et dagligdags begrep blir spørsmålene om hva som er sant og virkelig reaktualisert. Dette gjelder spesielt i et bærekraftperspektiv. Vi har kanskje mer enn noen gang behov for å diskutere hva slags bevissthet vi har rundt vår egen kunnskap og hva den kan bidra med.

Aktuelle problemstillinger

Førsteamanuensis Lene Nyhus og professor Trond Gansmo Jakobsen ved HINN står i spissen for årets konferanse og oppfordrer både interne og eksterne interessenter til å melde seg på.

- Tematikken for konferansen bør interessere mange. Hovedanliggende er hvordan kritisk realisme kan være en filosofisk og vitenskapsteoretisk posisjon som fungerer som en «underlabourer» for den transformative prosess vi må igjennom dersom vi skal få til et mer bærekraftig samfunn - eller realisere Agenda 2030. Alle vitenskapelige disipliner berøres av disse utfordringene. Jo mer sammensatt og komplekse ulike forhold blir, jo større grundighet kreves det med hensyn til hvordan vi forstår og utvikler kunnskap.

Internasjonale foredragsholdere

På listen over foredragsholdere ved årets konferanse finner du Leigh Price fra Rhodes University, Berth Danermark, emeritus ved Ørebros universitet, Lena Gunnarsson fra Lunds universitet og Alan Norrie fra Warwick University.

Videre blir det paneldebatt med Maragret S. Archer, Jin Xue, Dag O. Hessen og Victoria Wyszynski Thoresen.

Om konferansen

I forkant av selve konferansen arrangeres det en pre-konferanse og et ph.d.-kurs.

Les mer om konferansen og meld deg på

Sist endret: .