Language: NOR | ENG

Kreative praksisløsninger for Hamars lærerstudenter

Kreative praksisløsninger for Hamars lærerstudenter

Eloisa Michaelsen og Anna Ertsås trives med digital praksis på Ingeberg skole (Faksimile fra NRK)

Takket være fleksible praksisskoler er det mulig å gjennomføre digital praksis for flere av våre lærerstudenter.

Svært løsningsorienterte skoler og barnehager

Praksiskoordinator ved Høgskolen i Innlandet Liv Oddny Røragen er godt fornøyd med de løsningene som er utarbeidet.

- Vi har vært i kontakt med flere svært løsningsorienterte skoler. Disse skolene ser på studentene som en kjemperessurs, og har blant annet kunnet benytte seg av studentenes digitale kompetanse. En student har for eksempel bistått med å få alle elever ved en skole inn i Teams.

Flere kommuner og skoler har kommet veldig langt i den digitale hverdagen, og praksislærerne har forsøkt så godt som mulig å finne gode løsninger for skolene og studentene.

Anna Ertsås - praksis

Student på MGLU 1-7 Anna Ertsås er fornøyd med muligheten til å fullføre sin praksis (Faksimile fra NRK).

Rundt en tredjedel av grunnskolelærerstudentene deltar på de ulike praksisskolenes digitale opplegg. Resten av studentene i grunnskolelærerutdanningen deltar på et alternativt opplegg i regi av høgskolen.  På lektorutdanningen, faglærerutdanning i musikk og praktisk-pedagogisk utdanning er studentene ferdig med praksis. På barnehagelærerutdanningen får studentene tilbud om alternative oppgaver, med veiledning fra praksislærere i barnehagen. Alle studenter i lærerutdanningene på Hamar får tilbud om å fullføre praksis dette semesteret.

Praksisstudenter på Ingeberg skole

- Det er litt annerledes, det skal jeg ærlig innrømme, men vi er veldig glade for å få denne muligheten her da det ikke var mulig å få en vanlig praksis. Det er absolutt en kjempebra mulighet for oss, og vi blir jo kastet inn i den digitale undervisningsplattformen som elevene bruker. Det kommer vi til å bruke når vi kommer ut som lærere også, fortalte lærerstudent Anna Ertsås i et innslag til NRK 1. april.

Eloisa F A Michaelsen - praksis

- Vi får øvd oss veldig mye på å gi tilbakemeldinger og å benytte digitale ferdigheter, sier Eloisa Michaelsen (student på MGLU 1-7). (Faksimile fra NRK)

- Det som er ulempen det er at vi ikke får øvd oss like mye på klasseledelse, men bortsett fra det så får vi for eksempel øvd oss veldig mye på å gi tilbakemelding til elevene, kanskje enda mer enn vi har pleid å gjøre i klasserommet. Og vi får øvd oss på digitale ferdigheter ikke minst, så det er mye annet vi får øvd på, sier Eliosa Fernandes Andrade Michaelsen.

Rektor Sissel Havik ved Ingeberg skole har gode erfaringer med denne løsningen for praksisstudentene: - Jeg tror vi kommer til å ta med oss det beste fra denne perioden inn i klasserommet, og gjøre det til en del av undervisningen og en del av læringsarbeidet vi driver med hver dag på en annen måte enn før. Det er en positiv utvikling.

Ros fra forsknings- og høyere utdanningsminister

De kreative og alternative praksisformer har vekket forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim oppmerksomhet. Han roser tiltaket som er iverksatt i Hamar. Dekan Morten Ørbeck er fornøyd med at studentene i lærerutdanningene kan opprettholde studieprogresjonen og få fullført den obligatoriske praksisen dette semesteret, og han er takknemlig for at så mange av våre praksissteder opprettholder et tilbud til våre studenter. Han er også takknemlig for at studentene viser stor tålmodighet med og forståelse for at det blir forskjellige alternativer – og at ikke semesteret ble helt som planlagt.

trine-stenberg

Lærerstudent Trine Stenberg blogger om livet som lærerstudent på Hamar.

Lærerstudent Trine Stenberg har skrevet blogg om hvordan det er å gjøre alternativ praksis fra hjemmekontor. Hun beskriver hvordan hun får trening i å arbeide med digitale undervisningsopplegg og god trening på å diskutere undervisningsopplegg med faglærere og medstudenter. Trines blogginnlegg kan du lese her

«Et enormt ufrivillig pedagogisk eksperiment»

- Jeg har vel kalt det et enormt ufrivillig pedagogisk eksperiment, og det er jo fordi at da skolene ble stengt 12. mars og alle elvene sendt hjem skulle undervisningen fortsatt foregå, sier Siri Wieberg Klausen i et intervju med NRK Innlandet. Hun disputerte nylig ved Høgskolen i Innlandet med en doktoravhandling om nettopp digital undervisning i skolen. Disputasen ble for øvrig avholdt den 27.mars i år og dermed gjennomført heldigitalt hvor ingen involverte var i samme rom.  

Siri Wieberg Klausen disputas

Siri Wieberg Klausen disputerte nylig ved Høgskolen i Innlandet med en doktoravhandling om nettopp digital undervisning i skolen.

– Det som skjer rundt omkring i skolene nå er utrolig spennende utfra et forskningssynspunkt, både på fordeler og ulemper. I en fersk rapport fra juridisk fakultet ved UiO svarer 60 % av studentene at de er like fornøyde med den digitale undervisningen som nå foregår som de er når de møter opp fysisk til forelesninger.

Det er ganske overraskende at så mange er like fornøyde. Men alle studentene svarer at de savner den sosiale kontakten på campus, både med medstudentene og med foreleserne og fagmiljøet.

Det eksisterer nå mange forskjellig grupperinger i sosiale medier, hvor lærerne utveksler erfaringer.

Og det jeg ser f.eks. i en stor facebook-gruppe hvor lærere utveksler tips om hvordan man kan drifte digital undervisning er det nå flere som skriver at «jeg har hatt motstand mot å bruke digitale verktøy», «jeg har vært usikker, men dette er jo gøy», «nå lærer jeg masse, og dette vil jeg ta med meg inn i klasserommet når situasjonen normaliserer seg»