Language: NOR | ENG

Koronatiltakene videreføres med noen justeringer

En student sitter hjemme foran pc-en

Det meste av undervisning ved Høgskolen i Innlandet vil fortsatt skje i digitale kanaler, og oppfordringen til ansatte om å jobbe fra hjemmekontor videreføres.

HINN viderefører gjeldende koronatiltak, men åpner for praktisk trening ved filmskolen i Oslo.

Etter utbrudd av et mutert koronavirus i flere kommuner på Østlandet, strammet også Høgskolen i Innlandet inn på sine koronatiltak. Høgskolens beredskapsorganisasjon diskuterte situasjonen 1. februar og konkluderte med å videreføre de gjeldende tiltakene.

Tiltakene som gjelder er:

  • Den norske filmskolens lokaler i Oslo er fortsatt stengt, men det gis unntak for studenter som er avhengige av tilgang til lokalene for å gjøre forsøk eller ferdighetstrening for å unngå forsinkelser i studiene.
  • Ut februar vil omlegging til digital undervisning fortsatt være nødvendig. Aktiviteter og øvelser som ikke kan digitaliseres, og som må gjennomføres for å sikre studentenes progresjon, prioriteres i planleggingen av undervisning på studiestedene. 
  • Det legges som hovedregel om fra skriftlig skoleeksamen til andre typer eksamen ut studieåret hvor dette vurderes som faglig forsvarlig. 
  • Studiestedene er åpne, men det er viktig å følge gjeldende smittevernregler som å holde avstand og ha god håndhygiene.
  • Oppfordringen om at ansatte skal jobbe fra hjemmekontor hvis de kan, gjelder fortsatt.
  • Unødvendige reiser unngås, også mellom studiestedene.
  • Det åpnes for strengt nødvendig reiser for å gjennomføre undervisning som ikke kan gjøres digitalt, og som er nødvendig for studentenes progresjon, også fra kommuner med strengere tiltak enn de nasjonale koronatiltakene.

Ønsker å være forutsigbare

– Konsekvensen av tiltakene våre er et mindre aktivt studentliv enn hva vi ønsker å tilby. Koronasituasjonen er uforutsigbar og forandrer seg stadig, og det får konsekvenser for hvilke aktiviteter vi kan gjennomføre, sier rektor Kathrine Skretting.

Det varierer mellom studiesteder og fra fag til fag hvilke aktiviteter som kan gjennomføres med fysisk oppmøte. Det enkelte fakultet vil informere sine studenter om hva som gjelder for den enkelte.

– Vi ønsker å være så forutsigbare som vi kan. Derfor sier vi allerede nå at vi velger alternativer til skriftlig skoleeksamen denne våren, så langt det er faglig forsvarlig, sier rektor.

Høgskolens beredskapsorganisasjon legger nå planer for å være best mulig forberedt dersom det skulle oppstå utbrudd av det muterte koronaviruset i vår region.