Language: NOR | ENG

Konstruktivt møte med NOKUT

Rektor Kathrine Skretting og viserektor Anna L. Ottosen

Rektor Kathrine Skretting og viserektor Anna L. Ottosen

Rektor Kathrine Skretting og viserektor Anna L. Ottosen ved HINN hadde onsdag ettermiddag et konstruktivt møte med ledelsen i NOKUT om prosessen rundt universitetssøknaden.

Som kjent er Høgskolen i Innlandet sterkt uenig i enkelte punkter i den sakkyndige komiteens vurderinger som ble oversendt NOKUT og høgskolen sist uke.

-Vi opplevde møtet med administrerende direktør Terje Mørland og tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT som konstruktivt. Våre syn på de punktene i den sakkyndige rapporten som vi mener bør diskuteres vil bli vektlagt i den videre prosessen, sier rektor Kathrine Skretting.

 Basert på dette har høgskolen fått utsatt fristen for å gi sitt tilsvar til midten av februar.

-NOKUT sier de vil vurdere saken basert på den sakkyndige rapporten og vårt tilsvar når det foreligger. Etter det vil det sannsynligvis være behov for å be komiteen foreta en tilleggsvurdering, før saken sendes til endelig styrebehandling i NOKUT. Disse signalene er vi fornøyde med, sier Skretting.

Dette innebærer at saken tidligst kan behandles i NOKUTs styre i mars.

-Vi er optimistiske og mener vi har en god sak. Vi vil nå bruke tid på å gi et godt og fyllestgjørende tilsvar til NOKUT, sier Skretting.

For ytterligere kommenterer kontakt

Rektor Kathrine Skretting, tlf 951 36 364

Viserektor Anna L. Ottosen, tlf 924 93 041