Konferanse om lærerutdanning og mangfold

Konferanse om lærerutdanning og mangfold

Paneldebatt (fra venstre): Elina Lehtomäki, Renate W. Benschbach Eggen, Kristin Skinstad van der Kooij, og Kari Nes.

Forskergruppa DivE (Research on Diversity in Education) samlet nærmere 50 forskere til en nordisk konferanse på Hamar om lærerutdanningenes rolle i en stadig mer mangfoldig skole. 

Forskere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige presenterte 3.-4. desember forskning som på ulike måter belyste hvordan lærerutdanningene i de ulike landene kan møte de utfordringene og utnytte de mulighetene som ligger i mangfoldet som eksisterer både i de nordiske utdanningssystemene og samfunnene for øvrig.

Konferansens hovedtaler Elina Lehtomäki fra Universitetet i Oulo

Elina Lehtomäki

Sentrale temaer som ble behandlet var inkluderende utdanning, flerkulturell utdanning, samt global og interkulturell kompetanse. Professor i global utdanning, Elina Lehtomäki ved Universitetet i Oulu, var konferansens hovedtaler.

 

Klikk her for å se flere detaljer fra konferansen

 

Konferansesalen

Rundt 50 forskere deltok på konferansen.

Sist endret: .