Language: NOR | ENG

Kjemper for universitet

Knut Storberget

Fylkesmann Knut Storberget har sendt brev til NOKUT sammen med fylkesordfører Even Aleksander Hagen. 

Fylkesordføreren og Fylkesmannen i Innlandet har sendt en felles appell til NOKUT foran styrebehandlingen av universitetssøknaden.

Neste uke behandler styret i NOKUT Høgskolen i Innlandets søknad om universitetsakkreditering

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen og fylkesmann Knut Storberget har sendt et felles brev til NOKUTs styrerepresentanter i forkant av styrebehandlingen 10. og 11. juni. Her peker de på et universitet vil styrke hele Innlandet.

- Det var med skuffelse vi mottok endelig innstilling fra sakkyndig komité. Vi vil derfor benytte anledningen til å understreke den brede regionale støtten Høgskolen i Innlandet har i arbeidet med å bli universitet, og den store betydningen dette kan ha for både fylket og for landet vårt, skriver de.

NHO og LO: Innlandet trenger et universitet

Også næringslivet og fagbevegelsen er engasjert i kampen for universitet. I et  innlegg publisert i flere lokalaviser skriver regiondirektør i NHO Jon Kristiansen og regiondirektør i LO Iver Erling Støen, regionleder LO Innlandet om viktigheten av universitetsstatus. 

"Å få et universitet vil bidra til at flere vil søke seg til høyere utdanning, som også vil sikre regionen høyt kvalifisert arbeidskraft. Arbeidslivet, og næringene i vårt distrikt, er i stadig endring. Det betyr jevnlige omstillinger, og vi må sikre oss at næringene klarer å øke konkurranseevnen for å møte framtidens behov", skriver de. 

De trekker spesielt fram betydningen av et godt tilbud av etter- og videreutdanninger: "Livslang læring gir personlig vekst for den enkelte, men tilfører også nødvendig kunnskap for næringsliv og samfunnsliv. Synergieffekter som økt tilflytting, etablering av nye virksomheter, innovasjon og optimisme for videre vekst og utvikling er nødvendig og ønskelig".