Language: NOR | ENG

Karantene etter koronasmitte på Lillehammer

Treklosser med skriften "covid19" ligger på et bord

Flere studenter ved Høgskolen i Innlandet er i karantene etter at en student på Lillehammer har fått påvist covid 19. 

Den smittede studenten er i isolasjon. Vedkommende har den siste tida vært i praksis og har ikke vært tilstede på skolen. Det er likevel risiko for at andre kan ha blitt smittet ettersom vedkommende bor sammen med andre studenter, og har møtt medstudenter til eksamensforberedelser.

– Smittesporingsteamet i kommunen har gjennomført smittesporing og har kontaktet de som er definert som nærkontakter. Disse er satt i karantene og blir testet for korona, sier beredskapsleder Marit Torgersen ved Høgskolen i Innlandet.

Høgskolen har dialog med praksissteder som potensielt kan være berørt.

Ventekarantene

De definerte nærkontaktene tilhører flere studier ved høgskolen.

Enkelte av nærkontaktene har vært tilstede ved undervisning i skolens lokaler på Storhove. Derfor er ytterligere et antall studenter og noen ansatte sendt hjem og bedt om å være i ventekarantene inntil det foreligger svar på nærkontaktenes koronatester. Samlet er over 40 personer inntil videre i karantene eller ventekarantene.

– Vi mener at situasjonen er under kontroll ved at de som potensielt kan ha blitt smittet isolerer seg fra andre mens vi venter på prøvesvar, sier beredskapsleder Marit Torgersen ved Høgskolen i Innlandet.

– Vi har tett dialog med smittevernmyndigheten i Lillehammer i oppfølgingen av smitteutbruddet og er forberedt på å sette i verk ytterligere tiltak dersom det blir behov for det.

Minner om smittevern

Høgskolen oppfordrer studenter og ansatte om å følge gjeldende smittevernråd for å unngå eller begrense smittespredning. Blant annet gjelder dette å begrense sosial kontakt, holde minst én meter avstand til andre, bruke munnbind i situasjoner der avstandsregelen ikke kan følges og sørge for god håndhygiene.

– I tillegg er det viktig å holde seg hjemme og bli testet dersom man har symptomer som man mistenker kan skyldes covid 19, sier Torgersen.

Les mer om koronasituasjonen (inn.no)