Language: NOR | ENG

- Jeg hadde mine beste år i Lillehammer

Bilde av mann foran bygning.

Haroon Malik jobber nå som advokatfullmektig i Deloitte Advokatfirma. Foto : Deloitte. 

Haroon Malik tok Bachelor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Det la grunnlaget for en karriere som senere sikret han jobb i et av Norges største advokatfirmaer, Deloitte Advokatfirma.

25-åringen fra Holmlia valgte Lillehammer som studiested tilbake i 2014. En kneskade tvang han til å legge fotballkarrieren på hylla, og han var på utkikk etter nye impulser og omgivelser et stykke unna Oslo for å utvikle seg faglig og personlig.

- Nå i etterkant er jeg veldig glad for at jeg valgte å studere i Lillehammer. Jeg hadde mine beste år som student der.

Studerte Bachelor i rettsvitenskap

Haroon var tidlig klar på at han ønsket å utdanne seg innen juss. At HINN ikke var universitet var noe han tenkte over i forkant av studiene, men han er glad for at det ikke satte en stopper for utdanningsplanene hans.

- Det faglige innholdet var veldig godt. Vi hadde flere av de samme foreleserne som universitetene som tilbyr mastergrad, noe som gjorde overgangen til master enklere for meg. Jeg vil også trekke frem den gode oppfølgingen vi fikk, og den lave terskelen for å ta kontakt med fagmiljøet.  

Mann som jobber på en PC.

Arbeidshverdagen til Haroon Malik handler mye om selskapsrett og skatterett. Foto : Deloitte.

Som advokatfullmektig i Deloitte Advokatfirma er han klar på at om du har studert på et universitet eller høgskole har lite å si for om du får jobb som advokatfullmektig ved fullført grad.

- Det viktigste som nyutdannet er å vise til at man innehar et godt faglig nivå, samtidig som man viser engasjement og tørr å være litt frempå.

Aktiv i lokalsamfunnet

Selv var han svært aktiv ved siden av studiene på Lillehammer. Han var i to år leder av Jussforeningen ved Høgskolen i Innlandet, jobbet deltid som hotellresepsjonist og fikk også anvendt jussen i praksis som saksbehandler hos Gatejuristen Innlandet.

- Målet mitt fra starten av var å komme inn på master, og for å nå dette målet måtte jeg prestere godt på skolen. Men jeg ønsket også å engasjere meg i lokalsamfunnet rent utenomfaglig, og i etterkant har potensielle arbeidsgivere jeg har vært i kontakt med satt pris på at jeg utfordret meg selv utenfor studiet.

- Godt arbeidsmarked også med bachelor

Bachelor i rettsvitenskap gir kort fortalt kunnskap om sentrale deler av rettssystemet, og kvalifiserer til opptak til det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen. Haroon kom inn i Bergen via den såkalte bachelorkvoten. Men jobbmulighetene er gode også med fullført bachelor.

- Mange av mine medstudenter fra Lillehammer har ordnet seg relevant jobb. Personlig fikk jeg flere jobbtilbud, og etter Lillehammer startet jeg i en fulltidsstilling som kredittrådgiver i Gjensidige Bank.

Kombinerte jobb og studier

Haroon jobbet i Oslo samtidig med at han tok master i Bergen. Han pendlet til Vestlandet for å ta eksamen. Etter hvert ble han trainee hos Deloitte, og etter fullført traineeperiode fikk han jobb samme sted. I august i fjor, noen måneder etter fullført mastergrad, startet han i stillingen som advokatfullmektig i Business Tax avdelingen i Deloitte Advokatfirma.  

- Her jobber jeg nå med skatterett og selskapsrett. Jeg bistår både nasjonale og internasjonale selskaper og hjelper dem i tilknytning til salg, oppkjøp, transaksjoner, fusjoner og omorganisering og lignende strukturendringer.  Jeg er veldig fornøyd med å være del av et av de beste fagmiljøene i Norge.

Nåværende og potensielle juss-studenter på bachelornivå ved studiested Lillehammer råder han til å jobbe knallhardt, men også engasjere seg i studentlivet. Daglig har han bruk for det han lærte på Bachelor i rettsvitenskap.

- Ved HINN lærte jeg meg flere studieteknikker som jeg bruker hver dag for å løse arbeidsoppgavene mine. Det aller viktigste jeg lærte meg var å få god kjennskap til den juridiske metoden, slik at man vet hvordan man skal gå frem for å løse juridiske problemstillinger også på ukjente rettsområder. Men jeg føler meg langt fra ferdig utlært. I Deloitte har jeg imidlertid gode forutsetninger for å utvikle meg videre faglig og bli en skikkelig god advokat innenfor de rettsområdene jeg jobber med.