Language: NOR | ENG

Innovasjonspris til Ola Sjåvik

Ola Sjåvik under prisutdelingen.

Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag og Per Dolven fra SpareBank1 Østlandet delte ut innovasjonsprisen til vår student Ola Sjåvik. Foto : Innlandet Bondelag.  

En strålende ide om fliskasse til bruk i fjøset sørget for at Blæstad-studenten vant innovasjonsprisen til Innlandet Bondelag og SpareBank1 Østlandet.

23-åringen fra Etnedal går bachelor i agronomi på studiested Blæstad og fikk prisen etter at han kom opp med en ide om en tak-hengt fliskasse til bruk i fjøset, som kan gjøre den daglige jobben med å spre flis både lettere og mer effektiv.

- Det var kjempemoro å stikke av med denne prisen. Det har i vår kommet opp svært mange gode ideer blant mine medstudenter her på Blæstad, så dette hadde jeg ikke ventet, sier Ola.

Identifiserte utfordringen som avløser

Han er akkurat ferdig med sitt andre studieår på Blæstad, og returnerer til høsten for å fullføre bachelorgraden. Før studietiden jobbet han i tre år som avløser på flere gårder i Etnedal. En utfordring han ikke fant noen god løsning på var arbeidet med å spre flis til underlaget på fjøsgulvet. I dag bruker mange bøtter eller trillebår, men det kan være vanskelig å komme fram da dette tar stor plass.

- Det var ingen enkel måte å spre flis på, spesielt når dyrene gikk fritt. Bøtta ble også fort tom, erindrer Ola.

I februar i år fikk han en oppgave i emnet Landbruksøkonomi og grønt entreprenørskap der han fikk utløp for en strålende ide. Han utviklet en ide om en fliskasse som henger i en skinnebane fra fjøstaket. Kassa skal dras på en taggeformet skinnebane, som bruker tyngdekraften til å riste ned flis.

- Da jeg fikk oppgaven tenkte jeg tilbake på tiden som avløser, og behovet for en bedre løsning knyttet til bruk av flis i fjøset. Hva kan jeg skrive om som er innovativt? Det er bakgrunnen for ideen jeg har kommet opp med, sier Ola.

Mannlig student med pris.

Ola studerer bachelor i agronomi på Blæstad.

- En helt original ide

- Ideen til Ola utmerker seg ved at den er helt original og at innovasjonen er teknisk detaljert og presist beskrevet i en velskrevet oppgavebesvarelse med mye detaljkunnskap. Han har brukt sin egen erfaring med fjøsarbeid og oppdaget et helt konkret problem som han har skissert en praktisk gjennomførbar løsning på. Dermed kan arbeidet tjene som et mønstereksempel på innovasjon innenfor jordbruket, sier emneansvarlig for emnet Landbruksøkonomi og grønt entreprenørskap, Fred Håkon Johnsen.

Ola Sjåvik vant prisen i konkurranse med 43 individuelle oppgavebesvarelser i emnet Johnsen er ansvarlig for, og Johnsen var involvert i å velge ut fem av disse til en vurdering av en jury sammensatt av representanter fra Innlandet Bondelag og SpareBank 1 Østlandet.

- Ola Sjåvik har lansert en ide som kan være til praktisk nytte 365 dager i året. Slik han har tenkt det ut, vil den være arbeidsbesparende og lette den fysiske belastningen. Og vi kan trygt si at det er en bærekraftig ide, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag, i en pressemelding. 

Pris rettet mot ungdom under utdanning

Innovasjonsprisen er i regi av Innlandet Bondelag og SpareBank 1 Østlandet, og er rettet mot ungdom under utdanning og ideer som kan bidra til å utvikle landbruket og matproduksjonen. Klima, bærekraft, HMS, bioøkonomi, agronomi og landbruksteknikk er temaene man ønsker å fremme. Som vinner sitter Ola igjen 10.000 kroner fra de to virksomhetenes felles innovasjonsfond. Han er klar på at studentmiljøet på Blæstad spilte en avgjørende rolle i ideutviklingsfasen.

- Vi som har vært på Blæstad dette semesteret har hjulpet hverandre ved å gi tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk for å videreutvikle ideene vi har kommet opp med. Vi har spilt hverandre gode, og for meg har det vært helt gull å få hjelp herfra, sier Ola.  

Eget innovasjonsprosjekt på Blæstad

Innovasjon er et satsingsområde for Institutt for jordbruksfag, og man har også et eget innovasjonsprosjekt under ledelse av førsteamanuensis Lars Erik Ruud. Et av målene med prosjektet er å hjelpe fram studenter som er motiverte til å gjøre alvor av sine forretningsideer.

- Innovasjonsprosjektet er fortsatt i en tidlig fase, og de konkrete aktivitetene har blitt utsatt på grunn av covid-19. Men hvis vi ikke møter nye, uforutsette hindringer, skal studentene bli involvert i prosjektet fra og med høstsemesteret. Det er blant annet planer om regelmessige samlinger for studenter som ønsker å utvikle sine ideer videre, sier Johnsen.

Ideen til Ola er nå så godt som ferdigutviklet på tegnebrettet. Neste steg vil være å utvikle en prototype som kan testes. Dette vil innovasjonsprosjektet kunne bidra med, da hensikten er å realisere gode ideer.

- Planen nå er å fullføre mine studier på Blæstad og drømmejobben er innen rådgiving for bønder, da det vil sikre at jeg får brukt utdanningen min her fra Blæstad. Så hadde det selvfølgelig vært gøy om ideen kunne realiseres. Tegningen er der og det hadde vært moro med en prototype da dette i mitt hode skal fungere i praksis. Men det gjenstår litt testing før vi vet helt sikkert, avslutter Ola.