Language: NOR | ENG

Ingen aktivitet ved studiested Oslo

Oversiktsbilde over Oslo

Oslo og ni nabokommuner har fått strenge koronarestriksjoner. Dette får konsekvenser for Høgskolen i Innlandet sin virksomhet.

Høgskolen i Innlandet sin aktivitet i Osloområdet stenges ned, i første omgang til 31. januar. 

Oppdatering søndag 24. januar kl. 22:45:
Regjeringen innførte søndag strengere tiltak i ytterligere 15 kommuner på Østlandet, i tillegg til de 10 som fikk tiltak lørdag. De tiltakene fra Høgskolen i Innlandet som er omtalt i denne artikkelen er gjort gjeldende for studenter og ansatte fra alle de 25 kommunene som regjeringen har innført strengere tiltak for. 

Oppdatering onsdag 27. januar: 
HINN åpner for strengt nødvendige reiser til studiestedene

 

Dette skjer etter at regjeringen iverksatte nye smitteverntiltak fra 23. januar kl. 12:00.

En sentral forskrift gir strenge tiltak i Oslo og ni nabokommuner etter at et mutert koronavirus, som er mer smittsomt enn det opprinnelige, har spredt seg i regionen.

HINN følger opp tiltakene og stenger lokalene sine i Oslo til 31. januar.

Forskriften får også følger for gjennomføring av studentpraksis. Og ansatte og studenter som bor i de berørte kommunene, blir bedt om å ikke reise til høgskolens studiesteder.

Les regjeringens pressemelding om innstrammingen av tiltak i Oslo og ni andre kommuner

Filmskolen stenger ned

–Den norske filmskolen har en masterutdanning i Oslo. Her stanser vi nå all studentaktivitet, sier Karin Julsrud, dekan ved filmskolen som er et fakultet ved HINN.

Regjeringen slår fast at all undervisning for studenter som er berørt skal foregå digitalt. HINN har allerede lagt om all undervisning som kan legges om til digitale kanaler ut januar.

Fordi filmskolen i stor grad er et praktisk studium, kan ikke all aktivitet gjennomføres digitalt og må utsettes.

– Vi beklager virkelig de konsekvensene dette får for studentene våre, men følger beslutningene som regjeringen har fattet i en uavklart og uforutsigbar smittesituasjon, sier Julsrud.

Ansatte, studenter eller stipendiater som må innom lokalene i Oslo og hente utstyr for å kunne arbeide hjemmefra i uken som kommer, kan gjøre det etter avtale.

Konsekvenser for praksis

En rekke studenter skal den kommende uka gjennomføre praksis i helseinstitusjoner, skoler og barnehager. 

Studenter som skulle hatt praksis i institusjoner i de berørte kommunene skal ikke møte på praksisstedet den kommende uka.

Studenter som er bosatt i de aktuelle kommunene skal heller ikke møte til praksis som planlagt, men bli i hjemkommunen sin. 

Studentene vil til uka få informasjon om hvordan de videre skal forholde seg.

Unngå reiser

HINN har ansatte og studenter som pendler fra bostedet sitt i de berørte kommunene og til høgskolens studiesteder. 

– Vi ber studenter og ansatte som bor i de berørte områdene om å ikke reise ut av hjemkommunen for å komme til studiestedene våre den kommende uka, sier beredskapsleder ved HINN, Marit Torgersen.

Ansatte som bor i de berørte kommunene skal jobbe fra hjemmekontor. Berørte ansatte som driver undervisning skal gjøre dette digitalt så langt det er mulig, og må utsette eller avlyse undervisning som krever fysisk oppmøte.

Åpne studiesteder

Studiestedene, med unntak av Oslo, holdes fortsatt åpne for studenter og ansatte, med krav om å følge smittevernråd som å holde avstand og ha god håndhygiene. 

Oppfordringen til alle høgskolens ansatte om å jobbe fra hjemmekontor hvis de kan, gjelder fortsatt. 

Alle unødvendige reiser skal unngås, inkludert reiser mellom studiestedene. 

Situasjonen kan endre seg raskt. Beredskapsledelsen ved høgskolen følger situasjonen og vil informere fortløpende om eventuelle endringer med konsekvenser for studenter og ansatte.

Kontakt: 

Beredskapsleder Marit Torgersen
Kommunikasjonsdirektør Tore Høyland