Language: NOR | ENG

Hvordan mestre studie- og hverdagslivet i disse koronatider?

Illustrasjonsbilde

Studentene har fått kastet rundt på både studiehverdag og sosiale liv. Ta vare på deg selv og de rundt deg, og hold kontakt med hverandre! (Illustrasjonsbilde: Colourbox) 

Vi ønsker alle våre studenter en best mulig studiehverdag i tiden vi befinner oss i.

Det er en spesiell situasjon for oss alle, og vi reagerer ulikt på usikkerheten og de bekymringene vi måtte ha i vår hverdag. Stengte campus og bibliotek, samt omlegging til digital undervisning og veiledning gjør at noen opplever å bli isolerte.

Andre opplever at huset er fullt og lommene med rom for studier blir mindre, med ansvar for barn som ellers ville vært i barnehager og skoler. Dette vil påvirke studiehverdagen og den enkeltes læringsmiljø på ulike måter og bidrar til en utfordrende studiehverdag.

Læringsmiljøutvalget (LMU), sammen med de ansatte i HINN, både ledelsen, de administrative og de faglige, i tillegg til StINN, SINN og studentprestene, gjør hva vi kan for å underlette situasjonen og på denne måten bidra til at dere får et så godt læringsmiljø som mulig. Vi ønsker å komme med noen tips til hvordan dere best mulig kan håndtere denne situasjonen og informere dere om hvilke støttefunksjoner som finnes. 

1:   Ta vare på deg selv og dine medstudenter:

Husk at du under disse forholdene ikke klarer å prestere like mye som vanlig. Vi er alle i en unntakstilstand som vi reagerer forskjellig på, derfor bør vi vise oss selv og hverandre litt ekstra tålmodighet og toleranse. Hold kontakten med andre, inviter gjerne til digitale sosiale sammenkomster og benytt gjerne anledningen til å bli kjent med noen av de du kanskje ikke kjenner så godt.

2:   Lag deg gode rutiner i hverdagen:

Fordi mye energi går til å bearbeide det som skjer rundt oss, er det viktig å sørge for gode rutiner. Det handler om å prioritere søvn, kosthold og fysisk aktivitet. Hos SINN kan du finne flere gode hverdagstips fra SINN Hos StInn kan du finne gode treningstips.

3:   Planlegg studiehverdagen og legg inn gode matpauser og aktive pauser. Du kan gjerne avtale digitale spisepauser. Arbeidsøktene kan oppleves som intensive, og vi har alle behov for små pauser.

4:   Delta på det som skjer av digital undervisning og veiledning, så langt det er mulig. Følg godt med på canvas og få med deg det tilbudet som gis fra høgskolen. Ta kontakt med faglærerne dine om du har spørsmål og noe er uklart. På canvas vil du også få med deg viktig informasjon om alt som har betydning for studiet ditt.    

5:   Skap dine egne digitale læringsrom og digitale sosiale møterom. Det meste foregår digitalt om dagen og det kan være mye spennende. Arranger gjerne digitale kollokviegrupper for å studere, men ta også initiativ til digitale møteplasser på fritiden. La fantasien slippe løs, det finnes alt fra digitale leirbål, til digitale spillekvelder. Følg gjerne StInn sin Facebookgruppe.

6:   Ta kontakt med SINN\s rådgivingstjeneste eller studentprestene dersom du kjenner at livet blir for ensomt eller for utfordrende.

7:   Vi anbefaler også at du setter deg inn i Sikresiden.no.sikresiden.no finner du mye informasjon som er direkte rettet mot dere som er studenter. Denne oppdateres etter hvert som korona-krisen utvikler seg, og har pr i dag mye innhold fordelt på de to knappene « Ny hverdag» og « Koronasituasjonen». På studere hjemme legges det etterhvert ut flere tips til studenter. Du finner også informasjon om hvordan du skal unngå å bli lurt på nettet og personvern i koronasituasjonen.

Oversikt over andre digitale samtalepartnere og lenker til vertskommunene:

 •  Mental Helse har en døgnåpen hjelpetelefon: 116 123.
  Personer i utlandet kan ringe 0047 91 116 123.
  Organisasjonen kan også kontaktes og er åpen alle dager hele uken fra kl. 08.00 – 23.00. Gå til Mental helse her.
 • Kirkens SOS kan kontaktes på telefon 22 40 00 40 eller via chat på  Kirkens SOS nettside
 • Her finner du viktige telefonnumre i Elverum kommune: Elverum kommune
 • Her finner du viktige telefonnumre i Åmot kommune: Åmot kommune
 • Her finner du viktige telefonnumre i Hamar kommune: Hamar kommune
 • Her finner du viktige telefonnumre i Lillehammer kommune: Lillehammer kommune
 • Her finner du viktige telefonnumre i Stor Elvdal: Stor Elvdal kommune

Ta vare på deg selv og de rundt deg, og ha en fin påske!