Language: NOR | ENG

Hvordan har du opplevd din studiestart?

Studiestart ved Blæstad august 2020.

Den årlige studiestartundersøkelsen er nå sendt ut. Her fra studiestarten på Blæstad i august 2020. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Torsdag 24. september får alle som har begynt på et nytt studium ved HINN i høst tilsendt årets Studiestartundersøkelse. 

Som et ledd i arbeidet med kontinuerlig forbedring, gjennomfører høgskolen hver høst studiestartundersøkelsen. Undersøkelsen gir informasjon om hvordan vi sikrer en god start for våre nye studenter. Hvordan opplevde du Fadderuka? Hvordan var INNStart? Har du kommet godt i gang med dine studier? Har du få funnet deg godt til rette med venner og studiekamerater? Alt blir mye lettere for deg hvis du får en god start på dine studier.  

I år vil vi også gi deg som student anledning til å fortelle hvordan du opplever at høgskolen har taklet covid-19.

Vi ønsker å vite litt om hvordan du har det. Vet vi litt, kan vi gjøre endringer som gjør studietiden enda bedre for våre studenter.

Du som er ny ved et studieprogram får 24. september en e-post fra «noreply-nettskjema» med tittelen «Høgskolen i Innlandet – Studiestartundersøkelsen 2020». Vi håper du kan besvare undersøkelsen som kun skal ta noen minutter. Engelskspråklige vil få en engelskspråklig utgave.

Du vil bli minnet om undersøkelsen tre ganger før undersøkelsen stenges 2.oktober. Alle svar blir anonymisert og din identitet vil ikke kunne spores. Rapporten fra undersøkelsen brukes i arbeidet i studieprogramsutvalgene og er en av kildene til kunnskap om kvalitetsarbeidet i høgskolen.

Du kan lese tidligere års undersøkelse her ( https://www.inn.no/student/utdanningskvalitet/kvalitetsarbeid-i-utdanningen/kvalitetssystemet/dokumentasjon).

Kvalitetsrådgiver Kai Tore Bakke ( kai.bakke@inn.no) er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen.