Gruppebilde av svømmere i et badebasseng.

Ny forskning fra HINN presenteres under Idrettshelga Innlandet som arrangeres på Hamar 26. - 28. oktober. 

Hovedfunn fra HINN-undersøkelse presenteres under Idrettshelga Innlandet på Hamar 26. oktober.

Stiliani Chroni

Prosjektleder for kartleggingsundersøkelsen er Stiliani Chroni.

Høgskolen i Innlandet (HINN), og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennomførte i 2017 en kartlegging av trenere, med mål om å etablere bedre kunnskap om alle trenere i Norge. SPINN  koordinerer prosjektet og samarbeidet mellom partene. 

Gjennom forskningsprosjektet ble følgende områder utforsket:

 • Hvilken utdanning har trenerne?
 • Hvilken trenerbakgrunn og – erfaring har de?
 • Hvordan ble de engasjert som trenere?
 • Hvilke ønsker har de om utvikling innenfor trenerrollen?
 • Hvilken utøvererfaring/-bakgrunn har de?
 • Hvilke planer og mål har de for fremtiden som trener?

- Selv om Norge er et lite land befolkningsmessig gjør norske utøvere, lag og trenere seg bemerket internasjonalt. Kunnskapen som er samlet inn gjennom kartleggingsundersøkelsen om trenere i Norge gir et solid grunnlag for hvordan vi kan støtte og videreutvikle trenere innenfor ulike aldersgrupper og nivåer, sier prosjektleder for kartleggingsundersøkelsen, Stiliani Chroni. 

Resultatene fra undersøkelsen er basert på data fra 5977 trenere fra 104 idretter over hele Norge.

Under Idrettshelga Innlandet - idrettens store kompetansehelg for alle idrettsinteresserte i Innlandet og resten av Norge, presenterer HINN nøkkelfunn fra undersøkelsen.

I tillegg vil NIF orientere om hvordan disse funnene kan brukes innen trenerutvikling. Det blir også en egen del om kvinnelige trenere i Norge og deres barrierer og grensesprengning for likestilling innen trenerrollen.

Chroni oppfordrer alle trenere, ledere og andre beslutningstakere i eller med tilknytning til norsk idrett til å komme på arrangementet. 

- Uansett hvor god man er, er det alltid rom for å lære og utvikle seg, sier hun.

Program fredag 26. oktober kl. 1400-1700

Del 1:

Trenere i Norge: Hvem er de, og hvordan vil norsk idrett jobbe med trenerutvikling i fremtiden?

 •  Hovedfunn fra undersøkelsen (HINN)
 • Hvordan bruke funnene innen trenerutvikling? (NIF)
 • Hvordan kan klubber og idrettslag arbeide til det beste for dagens og morgendagens trenere? (Plenum)

Del 2:

Kvinnelige trenere i Norge: Barrierer og grensesprenging.

 • Hvilke barrierer møter kvinnelige trenere? (HINN)
 • Hva opplever kvinnelige trenere i praksisfeltet? (Panel av kvinnelige trenere)
 • Hva kan idretten gjøre for å bryte barrierer og sprenge grenser innenfor likestilling? (NIF)
 • Hvilke tiltak kan man gjøre på klubb- og idrettslagsnivå? (Plenum)

Presentasjonen vil også ha to deler der vi ønsker å involvere alle som kommer i en “workshop”/plenumsdiskusjon om hvilke tiltak man kan gjøre og hvordan man kan jobbe i praksisfeltet til det beste for trenerne.

Programmet er gratis og åpen for alle som ønsker. Målgruppen er alle som jobber med idrett, som ansatt eller frivillig, daglig leder i klubber, ansatte i særforbund og Norges idrettsforbund, høgskolemiljøer, kommunalt ansatte, politikere, trenere og andre med interesse for idrettsforskning og hvordan man kan bruke forskningsfunnene for å jobbe med trenerutvikling i fremtiden.

Sist endret: .