Language: NOR | ENG

Hva motiverer kvinner til å delta på Birken-arrangementene?

To kvinnelige langrennsløpere.

Flere forskere har nå sett nærmere på kvinners motivasjon for å delta på ulike Birken-arrangement. Foto : Birken. 

Mens kvinner i Birkebeinerrennet har prestasjonsorienterte motiver, er det sosiale viktigst for kvinner som deltar i Ingalåmi, viser ny studie.  

- Kvinners motivasjon for å delta på Birken Skifestival varierer veldig avhengig av hvilket av arrangementene de deltar på. Majoriteten av dem som deltar på selve Birkebeinerrennet ser på deltagelse som et treningsmål. Kvinner som går Ingalåmi ser på deltagelse mer som en sosial begivenhet, sier Giovanna Calogiuri.

Birken Skifestival består av Birkebeinerrennet, StafettBirken, UngdomsBirken, TurBirken, BarneBirken ski, Ingalåmi, SkøyteBirken og TurBirken. Rennene (se faktaboks) har ulik lengde og til dels ulike målgrupper.

Har analysert deltagertrender

Calogiuri er førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, og har sammen med Patrick Foss Johansen, Alessio Rossi og Miranda Thurston gjennomført en studie som retter oppmerksomheten mot kvinner i Birkebeinerrennet og Ingalåmi.

De ønsket å analysere deltagertrender blant kvinner helt tilbake til 1996 for selve Birkebeinerrennet, se nærmere på deres karakteristikker som for eksempel alder, kjønn, bosted og inntekt, samt mulige forskjeller i motivasjonsprofiler blant drøyt 1000 kvinner som deltok i ulike varianter av Birken i 2016. Med motivasjonsprofiler menes motiver, årsaker og følelser som får en person til å gjøre eller ikke gjøre noe.

Rent metodisk ble de kvalitative dataene samlet inn ved åpne spørsmål hvor respondentene kunne skrive en frivillig tekst. Spørsmålene var inkludert i det samme spørreskjemaet hvor de kvantitative dataene ble samlet inn. Denne kombinasjonen ga forskerne både et overordnet kvantitativt blikk, samt kvalitativ informasjon som ga mer dyptgående innsikt.

- Kvinner som deltar i Birkebeinerrennet har en motivasjonsprofil som skiller seg klart fra kvinner som deltar i Ingalåmi. Dette har også stor betydning for tiltak som iverksettes fra arrangørens side for å trekke flere kvinner til de ulike Birken-arrangementene, mener Calogiuri.

I tråd med tidligere forskning

Funnene i studien er ifølge Calogiuri i tråd med tidligere forskning som tyder på en sammenheng mellom sosio-økonomisk status og massedeltagelse på idrettsarrangement.

I denne tidligere studien så nevnte Calogiuri med kolleger ved Høgskolen i Innlandet og University of Chester på hvem som stiller opp på de ulike Birken-arrangementene på ski, sykkel og til fots. I 2010 ble deltagerne undersøkt ved hjelp av spørreskjema, og i 2016 ble deltagerne studert ut fra data arrangøren samlet inn. Tendensen var at spesielt hovedarrangementene ble dominert av mange mannlige deltagere og personer med høyere utdannelse enn gjennomsnittet både i befolkningen og i idretten.

Det har blitt forsket lite på idrettsarrangement rettet mot vanlige mennesker, og da spesielt der oppmerksomheten har blitt rettet mot rekreasjon fremfor konkurranseaspektet. Den nye studien til Calogiuri ser nærmere på kvinners motivasjon, og indikerer at Birken-arrangementene engasjerer en relativt stor andel av spesielt lokale kvinner fra Innlandet, noe hun beskriver som interessant i et folkehelseperspektiv.

Har fornyet arrangementet

Informasjonsansvarlig i Birken AS, Randi Bolstad, sier at de på grunn av påstander om at Birken var for rike, velutdannede menn, har måttet jobbe målrettet for å vise at «Birken er utfordringer og opplevelser for alle». Derfor har arrangøren gjort grep for å nå ut til flere. Allerede for tre-fire år siden fikk de kvinnelige ambassadører som rekrutterer damer til de ulike arrangementene fra over hele Norge.  

- En gjennomsnittlig birkebeiner, mann eller kvinne, trener 2-3 ganger i uka og har moderat utstyr. De godt utdannede mennene som har blitt beskrevet som rike bedriftsledere har utgjort en veldig liten prosent av våre deltagere, sier Bolstad.

I forkant av Birken Skifestival i 2019 så arrangøren seg nødt til å innføre enda flere tiltak for å fornye arrangementet, blant annet med å opprette distanser som passer for kvinner og familier.

TurBirken kom i to varianter på 28 og 54 kilometer, i tillegg til blant annet Skøytebirken. 

- TurBirken ble innført for å forsterke begrepet at Birken er for alle. Å gå på tur er noe vi forbinder med noen fint – ikke fokus på tid og resultat, men det tar den tida det tar. SkøyteBirken er for de som vil skøyte turen fra Rena til Lillehammer, og er spesielt populært blant våre utenlandske deltagere, sier Bolstad.

Det er nå også mindre fokus på tid, resultat og merkekrav, ifølge arrangøren selv.

Økt interesse blant kvinner

Calogiuri mener at med noen få unntak så har kvinner generelt vært underrepresentert som deltagere i store sportsarrangement rettet mot massene. Men denne studien indikerer at det er en økende interesse blant kvinner for Birkebeinerrennet, noe som harmonerer godt med en mer global trend som også er gjeldende for kvinner i andre kondisjons-idretter som triatlon og maraton.

- Den økte interessen blant kvinner er riktignok ganske treg, så flere ting kan bli gjort for å gjøre Birken enda mer attraktiv for kvinner, mener Calogiuri.

Lokale kvinner strømmer til Ingalåmi

Per desember 2019 er antall påmeldte for Birkebeinerrennet 2020 på drøyt 4000. Det er omtrent identisk som på samme tid i fjor.

Når det gjelder sidearrangementene til skifestivalen ligger arrangøren litt foran skjema sammenlignet med i fjor.

Kvinneandelen var på fjorårets Birkebeinerrenn på 20 prosent, bare 3 prosent opp fra da rennet ble arrangert helt tilbake i 2008. Men Birkens egne tall for 2019 viser at kvinneandelen er langt høyere på sidearrangementene.

TurBirken på 28 kilometer har en kvinneandel på 51 prosent, mens TurBirken på 54 kilometer har en kvinneandel på 27 prosent. 4 av 10 som gikk UngdomsBirken på ski i 2019 er kvinner, og årlig går drøyt 1500 kvinner ulike varianter av Ingalåmi.

- Ingalåmi er spesielt viktig i et folkehelseperspektiv for kvinner. Studien viser at dette arrangementet engasjerer kvinner som er litt mindre sporty, og som deltar flere år på rad på grunn av det sosiale. Spesielt lokale kvinner fra Innlandet tiltrekkes av dette, sier Calogiuri.

Ønsker flere kvinnelige deltagere

Det er to svar som skiller seg ut i markedsundersøkelser som ser nærmere på kvinners grunner til å delta på Birken, forteller Bolstad.

- I etterkant av arrangementet er det to svar som skiller seg ut hver gang. Birken er årets treningsmål, og det er noe spesielt å delta på Birken. Men som arrangør må vi også tilpasse oss nye trender og behov, og lytte til deltagerne, sier Bolstad.