Language: NOR | ENG

Husk dette når du skal søke studier

Studenter på biblioteket.

Søknadsfristen for høyere utdanning er 15. april. I forkant er det flere ting det er lurt å gjøre. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Søknadsfristen for høyere utdanning er rett rundt hjørnet. Men hva må jeg som søker gjøre før 15. april? Her får du svarene på hvordan du søker og hvor du finner nyttig informasjon. 

nettsidene til Høgskolen i Innlandet finner du relevant informasjon som kan være til hjelp. Under søknad og opptak kan du lese om søknad og opptak til studier hos oss. På nettsidene våre finner du også informasjon om studietilbudet vårt, hvordan du rent konkret søker, viktige frister og dokumentasjon.

Som en hovedregel foregår søking til års- og bachelorstudier gjennom Samordna Opptak, mens søking til master- og videreutdanninger skjer via lokalt opptak.

Trenger du noen tips veien? Her får du noen gode søketips fra Opptakskontoret vårt.

Slik søker du hos Samordna Opptak

Søkeprosessen starter hos Samordna Opptak om du skal søke deg til års- eller bachelorstudier. På deres nettsider kan du søke opptil ti studier. Studiene velger du i søkeportalen. Har kan du velge blant 1324 studier ved 27 universiteter og høgskoler med kun en søknad. Søknadsfristen er 15. april.

Høgskolen i Innlandet tilbyr fra og med høsten 2021 en rekke helt nye studier.

Regn ut poengene dine

De fleste høgskole- og universitetsutdanningene krever generell studiekompetanse, men noen retninger krever også at du har en spesiell fagkombinasjon. Derfor er det viktig at du leser opptakskravet nøye, og regner ut poengene dine for å se om du har nok poeng til studier med poengkrav.

Poengsummen kan du regne ut her.

https://utdanning.no/karakterkalkulator/#/ .

Du må også velge din utdanningsbakgrunn før du kontrollerer og sender inn søknaden. Sjekk at du får kvittering i «Meldinger» inne i søknaden din. Søknaden må være registrert og fullført før søknadsfristen 15. april.

Kontaktinformasjon til opptakskontoret finner du her.

Rekkefølgen på studievalgene hos Samordna Opptak kan du endre fram til 1. juli. Omprioriteringsfristen er 1. juli klokken 23.59.  Her finner du viktige tidsfrister.

Last opp dokumentasjon

Når du har søkt på studier, er det viktig at du laster opp med nødvendig dokumentasjon. Det er dette som avgjør om du er kvalifisert for studiene du har søkt på. Kvitteringen inneholder en liste over hva du må laste opp og hva som eventuelt finnes elektronisk fra før. Dokumentasjon på avsluttet utdanning må lastes opp innen 15. april. Du kan laste opp dokumentasjon på utdanning og praksis du fullfører i vår fram til 1. juli.

Hva som skal lastes opp og dokumenteres er noe mange lurer på. Dette kan du lese mer om på nettsidene våre om dokumentasjon. Husk at det er søkers ansvar å sette seg inn i frister, opptakskrav og at alt som er lastet opp er korrekt i henhold til dokumentasjonskrav

Svar på søknaden

Når du har søkt og lastet opp relevant dokumentasjon, blir søknaden din sendt til behandling. Informasjon til søkere ved Høgskolen i Innlandet finner du her.

Svar på søknaden til lokalt opptak skal etter planen sendes ut mot slutten av mai. Svar på søknaden til Samordna Opptak får du innen 20. juli.

Husk å svare på det eventuelle tilbudet inne svarfristen 24. juli, ellers mister du plassen din. Lykke til med studievalget ditt!