Language: NOR | ENG

Husk dette når du skal søke studier

Bilde av en plakat med teksten 15. april.

15. april er fristen for å søke høyere utdanning. Foto : Colourbox. 

15. april og søknadsfristen for høyere utdanning nærmer seg. Her kan du lese om hvordan du søker og hvor du finner informasjon.

På nettsidene til Høgskolen i Innlandet finner du mye relevant informasjon som kan være til hjelp. Under søknad og opptak kan du lese om hvordan du søker på våre studier. Her finner du også informasjon om studietilbudet vårt, hvordan du rent konkret søker, viktige frister og dokumentasjon.

Som en hovedregel foregår søking til års- og bachelorstudier gjennom Samordna Opptak, mens søking til master- og videreutdanninger skjer via lokalt opptak.

Slik søker du via Samordna Opptak

Søkeprosessen starter hos Samordna Opptak om du skal søke deg til års- eller bachelorstudier. På deres nettsider kan du søke opptil ti studier. Studiene velger du i søkeportalen. Har kan du velge blant 1303 studier ved 27 utdanningsinstitusjoner med kun en søknad. Søknadsfristen er 15. april.

- Når du søker studier er det spesielt lurt å lese opptakskravet nøye. Sett deg nøye inn i hva som skal lastes opp, hvilke frister som gjelder og hva som er gangen i opptaksprosessen, sier opptaksleder Elisabeth Nikolaisen.

Regn ut poengene dine

De fleste høgskole- og universitetsutdanningene krever generell studiekompetanse, men noen retninger krever også at du har en spesiell fagkombinasjon. Derfor er det viktig at du leser opptakskravet, og regner ut poengene dine for å se om du har nok poeng til studier med poengkrav.

Poengsummen kan du regne ut her.

https://utdanning.no/karakterkalkulator/#/ .

Du må også velge din utdanningsbakgrunn før du kontrollerer og sender inn søknaden. Sjekk at du får kvittering i «Meldinger» inne i søknaden din. Søknaden må være registrert og fullført før søknadsfristen 15. april.

- Per dags dato er det ikke mulig å møte oss på opptakskontoret rent fysisk på grunn av virusutbruddet, da vi har hjemmekontor. Men vi har bemanning på telefon mellom 10-14 og svarer på e-post, men det kan være noe ventetid i disse dager. Telefonen er stengt i tidsrommet 8.-13. april, sier Nikolaisen. Kontaktinformasjon til opptakskontoret finner du her.

Rekkefølgen på studievalgene hos Samordna Opptak kan du endre fram til 1. juli. Omprioriteringsfristen er 1. juli klokken 23.59.  Her finner du viktige tidsfrister.

Last opp dokumentasjon

Når du har søkt på studier, er det viktig at du laster opp med nødvendig dokumentasjon. Det er dette som avgjør om du er kvalifisert for studiene du har søkt på. Kvitteringen inneholder en liste over hva du må laste opp og hva som eventuelt finnes elektronisk fra før. Dokumentasjon på avsluttet utdanning må lastes opp innen 15. april. Du kan laste opp dokumentasjon på utdanning og praksis du fullfører i vår fram til 1. juli.

- Vær tidlig ute med å sjekke at all dokumentasjon er i henhold til kravene vår. Vi godkjenner for eksempel ikke skjermdumper fra VIGO eller karakterutskrifter – men du må laste opp vitnemål og kompetansebevis. Skal du dokumentere arbeidspraksis så godkjenner vi ikke arbeidsavtaler, men du må ha arbeidsattest med stillingsprosent og varighet, sier Nikolaisen. 

Hva som skal lastes opp og dokumenteres er noe mange lurer på i forbindelse med opptaket. Dette kan du lese mer om på nettsidene våre om dokumentasjon. Husk at det søkers ansvar å sette seg inn i frister, opptakskrav og at alt som er lastet opp er korrekt i henhold til dokumentasjonskrav

Svar på søknaden

Når du har søkt og lastet opp relevant dokumentasjon, blir søknaden din sendt til behandling. Informasjon til søkere ved Høgskolen i Innlandet finner du her.

Svar på søknaden til lokalt opptak skal etter planen sendes ut mot slutten av mai. 

Svar på søknaden til Samordna Opptak får du innen 20. juli, men ta høyde for at det kan bli forsinkelser/endringer på grunn av COVID-19 situasjonen. Hvis så skjer, så blir det informert om dette på nettsidene til Samordna Opptak. 

Husk å svare på det eventuelle tilbudet inne svarfristen 24. juli, ellers mister du plassen din. Lykke til med studievalget ditt!