Language: NOR | ENG

Husk å svare på SHoT-undersøkelsen

SHoT tilleggsundersøkelse

5. april er svarfristen for SHoT tilleggsundersøkelse. 

5. april er siste mulighet til å svare på hvordan du som student har hatt det under covid-19 det siste året.

SHoT tilleggsundersøkelse 2021 blir gjennomført fra 1.mars til 5. april 2021. Hensikten er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Målet er videre å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen.

Undersøkelsen tar opp flere temaer knyttet til koronapandemien. Målgruppen er alle heltidsstudenter under 35 år i Norge med norsk statsborgerskap. Norske studenter i utlandet er også inkludert.

Prorektor utdanning Stine Grønvold oppfordrer våre studenter til å svare, og forteller at Høgskolen i Innlandet ønsker å bruke resultatene i læringsmiljøarbeidet.

- Covid-19 har hatt stor betydning for tilværelsen til våre studenter, og med denne undersøkelsen håper vi å få verdifull informasjon om hvordan studentene våre har hatt det under pandemien. Resultatene kan vi videre bruke til å legge forholdene bedre til rette for studentene våre, i samarbeid med blant annet Studentsamskipnaden i Innlandet og Studentorganisasjonen i Innlandet.

Data fra denne tilleggsundersøkelsen vil gi samskipnader og utdanningsinstitusjoner over hele Norge et bedre grunnlag for å innføre målrettede tiltak som forhåpentligvis kan gjøre studenttilværelsen bedre i fremtiden.

- Ditt svar vil bidra til at vi kan finne ut mer om hva som påvirker helse og livskvalitet for studenter, sier Grønvold.

Samtlige studenter som svarer på undersøkelsen er med i trekningen av fem gavekort på 5000 kroner.