Language: NOR | ENG

Hospiterer hos DOGA

Hospiterer hos DOGA

Anja er nå hospitant hos DOGA. Foto : Sverre Jarild/ DOGA .

Anja Sunniva Valseth ønsker å bruke studietiden til å forberede på arbeidslivet. Nå hospiterer hun hos Design og arkitektur Norge (DOGA).

Anja startet på master i miljøpsykologi hos oss på studiested Lillehammer høsten 2019. Ideen om å hospitere gikk seg til litt gradvis. I forlengelsen av tankevirksomhet knyttet til tema for masteroppgaven ble hun bedre kjent med DOGA, siden hun ønsket å skrive om noe innenfor by- og stedsutvikling. Covid-19 gjorde at det opprinnelig planlagte prosjektet gikk litt i vasken, men da åpnet det seg istedenfor en mulighet for å hospitere høsten 2020.

Tok kontakt direkte med DOGA

- Det var litt tilfeldig at det ble nettopp DOGA. Jeg visste ikke at de hadde et senter for by- og stedsutvikling før jeg leste en kronikk i Aftenposten som lederen for senteret hadde skrevet. Da tok jeg kontakt med henne og spurte om muligheten for å hospitere hos dem. Jeg er veldig glad for at det ble DOGA nå. Jeg lærer blant annet veldig mye om hvordan man arbeider med by- og stedsutvikling på overordnet nivå. 

Anja er nå involvert i blant annet å organisere webinarer. Hun er med på møter med resten av teamet og arbeider med presisering av tema for masteroppgave.

- I tillegg jobber jeg med et prosjekt hvor jeg har ansvar for å utarbeide en kommunikasjonsstrategi for spredningen av et prosjekt ut til norske kommuner og fylkeskommuner. I dette strategiarbeidet har jeg stor nytte av det jeg har lært som masterstudent på miljøpsykologi, forteller hun.

Anja Sunniva Valseth.

Anja studerer master i miljøpsykologi hos oss.

Jobber i team

Hos DOGA jobber hun i sammensatt team med blant annet en arkitekt, en kunstner og en samfunnsøkonomi. Hennes bakgrunn og kompetanse fra miljøpsykologien glir godt inn i gruppen.

- Det gjør det lettere å representere et annet fagfelt når alle andre på teamet også har ulik bakgrunn.

Anja tror den relevante erfaring som hospitant i studietiden vil gjøre henne enda mer attraktiv på arbeidsmarkedet etter fullførte masterstudier.

- Jeg håper jo det gjør at jeg skiller meg litt ut. Aller mest så tror jeg det gjør meg tryggere på hva jeg kan bidra med og ikke på en arbeidsplass, som jeg tenker vil gi meg mer selvtillit når jeg skal ut og søke jobb. I tillegg tenker jeg at det å få større innsikt i hvordan arbeid med by- og stedsutvikling foregår i praksis, eksempelvis større forståelse for hvor komplekse prosesser det ofte er og hvor mange ulike aktører som er involvert, er veldig nyttig. Den forståelsen hadde jeg ikke fått uten hospiteringen, og det håper jeg gjør det litt mer attraktivt å ansette meg.