Language: NOR | ENG

Høy aktivitet på doktorgradsprogrammene

Portrett Kathrine Skretting

Rektor Kathrine Skretting er fornøyd med at det er mange av kandidatene som oppnår den høyeste akademiske graden, ph.d., ved Høgskolen i Innlandet denne vinteren. 

Kalenderen er tettfylt ved doktorgradsprogrammene denne vinteren. På noen få uker er det seks disputaser ved Høgskolen i Innlandet.

De fem ph.d.-programmene ved Høgskolen i Innlandet produserer doktorgrader på rekke og rad: I løpet av fem uker i februar og mars er det seks kandidater som presenterer og forsvarer sin ferdige doktoravhandling ved Høgskolen i Innlandet. Kandidatene disputerer på tre ulike campuser – Lillehammer, Hamar og Evenstad. 

Rektor Kathrine Skretting er glad for resultatene så langt i år. Satsingen på doktorgradsprogrammene henger sammen med høgskolens ambisjon om å bli universitet.

Enda flere doktorgradskandidater er i løypa, forteller Skretting. 

– Seks disputaser på fem uker er bra, og nå er vi på sporet. Vi har mange kandidater på de fleste programmene våre, og det lover godt for framtida. Det blir produsert ny kunnskap av høy kvalitet her på høgskolen, sier Skretting.

Akkurat nå er det utlyst 10 stipendiatstillinger knytta til doktorgradsprogrammene ved HINN, og det blir utlyst enda flere i løpet av våren. 

Disputaser ved HINN, februar og mars 2020:

Anne Randi Fagerlid Festøy har i sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF) forsket på spesialundervisning for elever med lærevansker på første- til fjerdetrinn i barneskolen. Disputas 21.februar.

I slutten av februar disputerte Roar Solheim med en avhandling om ugler ved Anvendt økologi og bioteknologi. Han beskriver metoder for å aldersbestemme og gjenkjenne individer av lappugle og snøugle ved hjelp av fotografering. Disputas 21.februar.

Forholdet mellom det utdanningspolitiske fokuset på digital teknologi og praksis i skolehverdagen er temaet i Siri Wieberg Klausens doktoravhandling ved PROFF. I studien framkommer at det eksisterer en omfattende usikkerhet både hos flere faglærere og utdanningsmyndigheter rundt hvilke digitale ferdigheter lærerne skal trene elevene i. Disputas 27.mars.

Turid Wangensteen har i sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) gjort kvalitative intervjuer med ungdommer og unge voksne som har foreldre med rusmiddelavhengighet, samt foreldrene og barneansvarlige i rusbehandlingen. Disputas 27.mars.

Ved Anvendt økologi og bioteknologi har Zea Walton skrevet om rødrevens bevegelsesmønster. Med GPS-sporing viser hun at reven beveger seg over mye større områder enn vi har vært klar over. Disputas 13.mars.

Biografier skrevet for barn og unge er temaet for Inger-Kristin Larsen Vies doktoravhandling ved Profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Avhandlinga utforsker hva som karakteriserer nyere, norske biografier for barn og unge, og hvordan barn og unge leser og forstår dem. Disputas 27.februar.

Forelesningssal

Inger-Kristin Larsen Vie disputerte i Auditorium 2 på Hamar 27.februar.