Language: NOR | ENG

Høgskolen med rask omstilling til nettbasert undervisning

Høgskolen med rask omstilling til nettbasert undervisning

Både studenter og forelesere har klart omstillingen til mer nettbasert undervisning godt. En sterk IT- tjeneste, her representert ved Tore Rydgren, og et profesjonelt UH-pedagogisk støtteapparat, her representert ved Olav Ørum (lite bilde) har vært klare til å bistå. 

Snaue 20 dager har gått siden Høgskolen i Innlandet måtte stenge dørene som følge av covid-19-utbruddet. I løpet av denne korte tiden har både studenter og ansatte vist at de er i stand til å tilpasse seg den nye undervisningshverdagen.

Tall fra de første to ukene etter nedstengingen viser at har det blitt gjennomført over 2500 Zoom-forelesninger, som samtidig betyr at høgskolen har lyktes godt i å gå "heldigital over natta".

Prorektor utdanning Stine Grønvold ser tilbake på dagene før og etter stengingen av aktiviteten på campus, og er imponert over hvordan ansatte på veldig kort tid har klart å legge om og gjøre store endringer i sine måter å jobbe på:

- Ansatte har lært seg å bruke nye verktøy, og har på veldig kort tid klart å lage gode undervisningsopplegg for studentene. I tillegg har fagmiljøene vært løsningsorienterte og klart å gjøre nødvendige endringer i obligatoriske arbeidskrav og vurderingsformer for å sikre studentenes studieprogresjon.

-Når det er sagt, mener jeg at det ikke er tilfeldig at vi har lykkes med dette. Vi har en sterk IT- tjeneste og et profesjonelt UH-pedagogisk støtteapparat som i forkant har gjort de riktige prioriteringene. Når vi i tillegg vet at vi har ansatte som setter studentene i sentrum, har vi suksessoppskriften! sier Grønvold. 

Hjemmekontor: Stine Grønvold (til høyre i bildet) i Skype-samtale med kollega Astrid Sandvoll.

Hjemmekontor: Stine Grønvold (til høyre i bildet) i Skype-samtale med kollega Astrid Sandvoll.

Storstilt omstilling til Zoom og Media Desktop Recorder i undervisningen

En oversikt over aktiviteten i undervisningsverktøyet Zoom de første to ukene siden stengningen viser at svært mange ansatte nå har begynt å ta i bruk- eller planlegger å bruke undervisningsverktøyet i sin arbeidshverdag.

Sjef ved Seksjon for lærings- og forskningsteknologi, Tore Litlere Rydgren er imponert over omstillingsevnen blant de ansatte og forteller om stor undervisningsaktivitet den siste tiden:

- Allerede første dagen ble det gjennomført nesten 100 forelesninger via Zoom, for ikke å glemme en muntlig-eksamen. Mot slutten av forrige uke var vi oppe i snaue 5000 daglige deltakere i Zoom. I tillegg har det blitt spilt inn over 700 forelesninger i det nye verktøyet Media Desktop Recorder, og så langt har disse blitt spilt av 18000 ganger.

Graf med info om antall zoom-forelesninger

I følge Rydgren er det liten tvil om at den digitale omstillingen har gått bra. Han påpeker at dette kommer som et resultat av både av flaks og hardt arbeid, men at det var helt avgjørende at høgskolen hadde verktøyene på plass allerede før krisen inntraff. Videre fremhever han den solide fjernundervisningskulturen ved høgskolen, som han mener er et særmerke ved Høgskolen i Innlandets måte å jobbe på.

graf med antall deltakere på zoom-forelesninger

- Flere av underviserne våre har erfaring med å lage undervisningsopplegg av typen "blended learning", det vil si å blande asynkront undervisningsmateriale med sanntidsundervisning. Og tallene de siste ukene viser at de også tar med seg dette inn i den nye, heldigitale undervisningshverdagen. Vi har jobbet hardt for å møte denne umiddelbare omstillingen på best mulig måte, og har derfor gjennomført daglige nettmøter for forelesere hver dag, sammen med Seksjon for UH-pedagogikk. Her ser vi at over 400 ansatte har deltatt, inkludert deltakere fra andre utdanningsinstitusjoner som Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Østfold, legger Rydgren til.

Begeistret over omstillingsevnen

Professor Yngve Nordkvelle som leder Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet er begeistret over den tilsynelatende store omstillingsevnen blant underviserne.

- Det er mange i vår høgskole som har brukt medier og IKT for fleksibel utdanning i en årrekke. Jeg mener vi allerede var parat til å ta et nytt steg inn i den fleksible undervisningsverden uavhengig av denne krisa. Når den kom så brått, har så vidt jeg vet, alle vært raske til å prøve seg, øve seg og kaste seg utpå. Lagånden og kollegialiteten synes å være nådd nye høyder, sier Nordkvelle.

Om de positive signalene holder stand i tiden fremover gjenstår fortsatt å se. Men sett i lys av utviklingen i UH-sektoren som helhet, har ansatte ved Høgskolen i Innlandet vist seg å være særdeles godt rustet til å takle den nye undervisningssituasjonen.

- Sjokkstart for enkelte undervisere

Randi Elisabeth Hagen, som er fagansvarlig for digitale læringsformer ved HINN, er svært imponert over de ansattes omstillingsevne.

- En del av dem fikk nok en sjokkstart innnenfor nettundervisning, mens andre hadde erfaringer fra før. Vi må ikke glemme at Høgskolen i Innlandet i en årrekke har hatt en del sanntidsundervisning ut mot studenter i andre fylker. En del undervisere har også vært vant til å håndtere samlingsbaserte studier, og vet hvordan de skaper studentaktivitet i læringsplattformen i mellomperioder. Opptak av forelesninger har mange ansatte også prøvd ut i en årrekke, forteller Hagen.

- Nå gjør de seg gode refleksjoner over hvordan de kan variere disse metodene, for best mulig læringsutbytte hos de som studerer hjemmefra. Dette er nyttig for arbeidet vårt med fleksibilisering av studier i årene framover.

De daglige nettmøtene med de ansatte har vært viktig, understreker Hagen:

- Vi er avhengig av å snakke med ansatte for å ta temperaturen på hva som skjer ute på fakultetene.

Hagen forteller at de to seksjonene for læringsteknologi og UH-pedagogikk har arbeidet svært godt sammen.

- Vi utfyller hverandre på en glimrende måte. I de daglige nettmøtene, som har et høyt antall deltakere fra alle fakultet, gir vi de ansatte både tekniske og pedagogiske råd til nettundervisning. Her får vi også innblikk i deres tanker omkring det som skjer - og vi deler alle erfaringene våre.

Det utdanningsfaglige støtteapparatetet, som er bygd opp de siste årene, har vist seg å fungere godt, og de seks pedagogiske rådgivere, som har ansvar for fakultetene har gjort en stor innsats i å sette seg inn i de relativt nye verktøyene Zoom og Mediasite Desktop Recorder på kort tid.