Language: NOR | ENG

– Høgskolen i Innlandet må likebehandles

Kathrine Skretting

Rektor Kathrine Skretting forventer at styret i NOKUT lytter til HINNs argumenter. 

Rektor Kathrine Skretting er skuffet over den endelige innstillingen fra NOKUTs fagkomité. Nå ser hun fram mot styrebehandlingen 11.juni. 

Høgskolen i Innlandet (HINN) har i dag mottatt den endelige innstillingen fra NOKUTs sakkyndige komité knyttet til søknaden om universitetsstatus. Høgskolen ga i vinter sitt tilsvar til komiteens første vurdering.  Selv om komiteen modererer noen av sine argumentasjoner, opprettholder de sin innstilling om at HINN ikke møter 3 av de 13 kravene som kvalifiserer til universitetsstatus.

– Dette er svært overraskende og oppleves som brudd på likebehandling. Vi er skuffet over at komiteen ser ut til å ikke legge til grunn samme kriterier som ved de siste to institusjonene som er akkreditert under samme ordning, sier rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet.

Saken går nå videre til styrebehandling i NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, 11.juni.

– HINN vil fortsette sin dialog med NOKUT fram til styremøtet og har god tro på et positivt vedtak, sier styreleder Maren Kyllingstad.

– Vi setter vår lit til at styret i NOKUT lytter til våre argumenter. Vi mener komiteen har brukt skjønnet sitt mer til å begrense enn å se mulighetene, sier rektor Skretting.

Høgskolen i Innlandet har i sitt tilsvar vist at institusjonen fyller samtlige krav til universitetsstatus og ligger på samme nivå som andre nye universiteter i Norge. Vi mener den sakkyndige komiteen fortolker forskriftene på en helt ny måte når antall ansatte med høy fagkompetanse settes direkte opp mot antall studenter.

Høgskolen har vist gjennom alle kvalitetsmålinger at utdanningene på alle nivåer og forskningsproduksjonen holder et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå i forhold til sammenlignbare institusjoner. Dette fastslår også komiteen i sin rapport.

– Vi har som mål å bli et moderne universitet som bygger på våre sterke sider. Det handler for eksempel om relevans for arbeidslivet, livslang læring og regionalt samarbeid. Vi har både store profesjonsutdanninger som svarer på velferdsstatens behov og tydelige faglige spisser som gir oss en unik profil både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig bidrar vi med innovativ og tidsriktig forskning og utdanning til grønn omstilling, eksempelvis innen skog-, jordbruksfag og økonomi, sier rektor Kathrine Skretting.

Kontaktinfo:

Rektor Kathrine Skretting , telefon 95136364

Styreleder Maren Kyllingstad, telefon 95981360