Høgskolen i Innlandet lanserer ny visuell profil

Ny logo

Høgskolens nye logo vever mennesker, kunnskap og drømmer sammen, og skaper nye sterke tråder, spennende mønstre og oppdager nye koblinger. 

Høgskolen i Innlandet lanserer i disse dager sin nye visuelle profil. Kunnskap i nye sammenhenger og det produktive, frodige Innlandet står sentralt.

En visuell identitet er ett av flere verktøy som skal hjelpe høgskolen å nå målene sine.

- Visuell profil skal fortelle omverdenen historien om hvem vi er og visualisere våre mål og ambisjoner – den skal blant annet si noe om hva slags universitet vi ønsker å være, sier rektor Kathrine Skretting.

Hvorfor ny logo?

I forbindelse med fusjonen 1. januar 2017 ble det utviklet en interimlogo som skulle identifisere den nye høgskolen i den første tiden. Det var knapt med tid før den første studentrekrutteringskampanjen skulle i gang, og logoen ble utviklet raskt og uten det grunnlaget som en mer helhetlig visuell identitet med tilhørende verktøykasse gjerne bygger på.

- Nå har vi jobbet godt i to år som ny høgskole. Vi har fått en strategi på plass, organiseringen begynner å ta form, den verste travelheten knyttet til fusjonen har lagt seg, og ikke minst er vi snart klare til å sende universitetssøknaden vår til NOKUT. Det betyr at vi har grunnlaget for å lage en mer helhetlig og langsiktig visuell profil som et verktøy for vår videre utvikling. Dette er en profil vi tenker skal følge oss videre når vi har blitt universitet, forklarer Skretting.

Banner HINN-profil

Sterkere sammen med nye koblinger

Arbeidet med visuell profil er godt forankret i høgskolens strategi, Sterkere sammen. Under kyndig veiledning av kommunikasjonsbyrået Dinamo, har rasjonelle mål, verdier og strategiske veivalg blitt konvertert til noe vi kan se, tolke, knytte følelser til, eie, like eller ikke like.

- Styret og ledergruppen har vært involvert gjennom hele den spennende prosessen. Som kreativt konsept valgte vi temaet Nye koblinger for arbeidet, forteller rektor videre. Det er hentet fra strategiens ambisjon om økt samarbeid på tvers av fag og fagområder, mellom studenter og forelesere, og mellom høgskolen og regionens arbeids- og næringsliv.

- Samarbeid på tvers skal bidra til å skape ny kunnskap, ny forståelse og utvikle eksisterende kunnskap i nye sammenhenger.

Mennesker, kunnskap og drømmer

INN_logo_hoved_svart_PMS

I logosymbolet er initialene INN videreført. Bokstavene er flettet sammen i en solid vev som peker tilbake til høgskolens visjon «Sterkere sammen».

- Noen ganger vil høgskolen være en tråd i andres vev, og andre ganger er det vi som vever mennesker, kunnskap og drømmer sammen, og skaper nye sterke tråder, spennende mønstre, oppdager nye koblinger og ser muligheter for videre utvikling, forklarer Skretting.

- Vi ønsker å være en åpen kunnskapsinstitusjon, der det er lett for omgivelsene å koble seg på oss, og det synes jeg vårt nye logosymbol får frem.

I tillegg til ny logo inneholder designmanualen for den nye visuelle identiteten nye farger, fonter, mønstre, ikoner, bestemmelser rundt bildespråk, ivaretakelse av merkevarebygging, og en regi for hvordan elementene kan brukes sammen og forme en helhet.

Det grønne Innlandet

Fargene i den nye identitet gjenspeiler naturen rundt oss – det saftige, spirende, produktive og grønne Innlandet.

- Men det grønne er også en forpliktelse om å være ansvarlige, tenke bærekraft og ta miljøhensyn. Det er tross alt fremtiden vi skal være med på å veve! slår rektoren fast.

 

Hva har det kostet?

Etter en anbudsprosess fikk kommunikasjonsbyrået Dinamo oppdraget med å bistå høgskolen med å utvikle en ny visuell identitet. Dinamo var også involvert i sluttfasen av strategiutviklingsprosessen.

- Oppdraget hadde en ramme på 1 million kroner, som er overholdt, kan kommunikasjonssjef Frode Skår, som har vært prosjektleder, fortelle. I tillegg har høgskolen fått utviklet en egen font som inngår i den grafiske profilen, og dette arbeidet hadde en ramme på 80 000,- pluss mva.

Det er også kostnader forbundet med å skifte fra interimlogoen til en ny visuell identitet gjennomgående i høgskolen. Blant annet skal det på plass nye skilt på byggene på de ulike studiestedene.

- I 2017 ble det tatt hensyn til at det ville komme en ny profil når den nye institusjonen hadde fått områdd seg litt, og interimlogoen er derfor innført i noe begrenset omfang. Det er også grunnen til at det fortsatt finnes mange spor etter de gamle høgskolenes logoer og grafiske profil på de ulike studiestedene våre. Dette håper vi å få ryddet opp i nå, selv om våre nøkterne budsjetter tilsier at ikke alt kan gjøres fra én dag til neste, sier Skår.

Sist endret: .