Language: NOR | ENG

HINN vil utdanne ledige og permitterte

Illustrasjonsbilde av en hånd som skriver på et tastatur.

Høgskolen i Innlandet har nå etablert flere nye enkeltemner med oppstart høsten 2020. Foto : Colourbox. 

Høgskolen i Innlandet har nå etablert flere enkeltemner som er spesielt rettet mot de som er permitterte og arbeidsledige.

Myndighetene har ved flere anledninger varslet at de ønsker å bidra til å styrke mulighetene for at permitterte og arbeidsledige kommer tilbake i arbeidslivet etter covid-19. Nå har HINN fått bevilgning til å tilby flere enkeltemner som ekstraordinære kompetansehevingstiltak i høst. Disse er først og fremst rettet mot permitterte og arbeidsledige. Ca. 3,5 millioner kroner har HINN fått til dette tiltaket. Tidligere har vi fått tildelt 17.3 millioner kroner for å utvikle fleksible utdanninger, noe som på sikt også vil komme denne målgruppen til gode. 

- Å bli arbeidsledig eller permittert er en krevende og utfordrende situasjon mange nå føler på, men samtidig kan det være en anledning til å oppdatere seg faglig eller kanskje lære seg noe helt nytt, sier Prorektor Utdanning, Stine Grønvold. 

Som utdanningsinstitusjon er vi opptatt av å tilby studier som er fremtidsrettede og relevante for samfunnet. De nye enkeltemnene er tilknyttet flere av våre fakulteter, og det som kjennetegner dem er at de tilbys på deltid høsten 2020, og er nettbaserte. Merk at flere av disse enkeltemnene har løpende opptak, noe som betyr at de kan bli fulltegnet fort.

- Dette er digitale løsninger som ikke er kostbare for den enkelte student. Studentene må betale semesteravgiften, men utover det er det få utgifter knyttet til studiene. Det er med andre ord en god mulighet for dem som ønsker å fylle på med litt kompetanse for å gjøre seg attraktiv for arbeidslivet, sier Grønvold.

Gjennom dette tiltaket ønsker HINN som utdanningsinstitusjon å skape verdier for den enkelte student og næringslivet. De ulike enkeltemnene finner du på denne siden.

- Enkeltemnene har oppstart til høsten, men flere av dem har løpende opptak med et begrenset antall plasser. Så om du er interessert er det lurt å ta en vurdering på det relativt raskt, avslutter Grønvold.