HINN-student holdt foredrag om eget masterprosjekt

Bilde av kvinne som holder foredrag for flere mennesker under et seminar i Oslo.

Vivian Shoo var en av foredragsholderne under et seminar ved Senter for flerspråklighet ved UiO 3. april. Foto : privat. 

Flerspråklighet og digital kommunikasjon blant unge på nett i Tanzania var tema da vår student Vivian Shoo besøkte Universitet i Oslo 3. april.

Foredraget var del av et seminar om flerspråklighet i en afrikansk kontekst ved Senter for flerspråklighet ved UiO.

Shoo, som er inne i siste semester på Master i digital kommunikasjon og kultur ved studiested Hamar, pratet om flerspråklighet i datamediert kommunikasjon, basert på en studie av ungdom i Tanzania, og deres språkvalg på nett.

- Målet med prosjektet er å finne ut hvilke eller hvilket språk som er foretrukket å bruke online. Svarene jeg har fått antyder at kiswahili, som er et av tre språk i Tanzania, er foretrukket, men enkelte uttrykk fra engelsk er også mye brukt online.

Tretti minutter var satt av til foredraget i Oslo.

- Det var en flott anledning til å presentere prosjektet mitt. I tillegg fikk jeg muligheten til å møte og lære fra andre deltagere på seminaret som har jobbet med studier beslektet med mitt eget.

Som del av prosjektet dro Vivian selv til Tanzania i forbindelse med feltarbeid, der hun samlet inn data ved hjelp av intervjuer og observasjon.

- I fremtiden ønsker jeg å jobbe med språk siden det er det som interesserer meg aller mest. Jeg håper masterstudiene mine vil bidra til at jeg får en slik mulighet.

Sist endret: .