Language: NOR | ENG

HINN-student blir internasjonalt ansvarlig i NSO

Emily MacPherson

Emily MacPherson har fått vervet som internasjonalt ansvarlig i Norsk Studentorganisasjon. Foto : Alexander Eriksson. 

Emily MacPherson ble i helgen valgt inn i arbeidsutvalget til Norsk Studentorganisasjon. 

- For meg var det nærmest et lite sjokk å bli valgt til et slikt verv. Det kom noen gledestårer, og siden alt ble gjennomført digitalt fikk også familien fulgt med. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på arbeidet i NSO, sier Emily.

Arbeidsutvalget har ansvar for den daglige driften av NSO og er den politiske ledelsen av organisasjonen. Landsmøtet velger årlig seks medlemmer til arbeidsutvalget, og Emily er i år en av dem.

Hun er opprinnelig fra Livingston i Skottland, men ser på seg selv som sunnmøring siden hun i unge alder flyttet til Ulsteinvik. Selv beskriver Emily seg som en internasjonal student, med en spesiell kobling til Storbritannia der hun har tatt en bachelor i idrettsvitenskap med biologi fra Oxford Brookes. Både i Storbritannia og i Norge har hun vært aktiv i studentpolitikken.

Hun er medlem i det sittende sentralstyret til NSO, og har hatt en rekke verv i Innlandet tidligere, blant annet vært delegat i Parlamentet til Studentorganisasjonen i Innlandet, og i styret til Studentsamskipnaden i Innlandet. Til daglig studerer hun master i treningsfysiologi ved studiested Lillehammer, mens hun tidligere har studert Music Business Management ved studiested Rena.

- Studentpolitikk er noe av det viktigste for meg og jeg snakker studentenes sak der jeg kan. Hjertesaken min er rettighetene til funksjonshemmede, og jeg er opptatt av at alle skal oppleve et inkluderende akademia, og med det en mer inkluderende verden, sier Emily.

Hun tiltrer i vervet som internasjonalt ansvarlig i NSO 1. juli i år. Vervet går på tvers av ulike områder i NSO, og lik rett til gratis utdanning internasjonalt er noe av det hun vil jobbe for i året som kommer.

- Allerede i neste uke starter arbeidet med å forberede meg for vervet. Da er det digitalkonferanse i Oslo med European Students’ Union. Det blir noen uker med overlapping nå før jeg trer inn i vervet til sommeren.

Hva fremtiden vil bringe er hun foreløpig litt usikker på. Vervet som internasjonalt ansvarlig i NSO har hun i ett år, og masteroppgaven gjenstår før hun er ferdig som student hos oss. På sikt ønsker hun seg en stilling enten i politikken, i utdanningssektoren eller i næringslivet.

- Som student vil jeg råde deg til å engasjere deg, slik jeg har gjort. De aller beste vennene mine har jeg møtt gjennom studentorganisasjoner, og i et verv som internasjonalt ansvarlig i NSO kan jeg forhåpentligvis utgjøre en positiv forskjell for mange studenter, avslutter Emily.