Language: NOR | ENG

HINN partner i nytt EU-prosjekt

UPgrade-logo

Nytt EU-prosjekt: Vurdering av samarbeidslæring i barneskolen ved bruk av e-portfolio

Høgskolen i Innlandet er med som partner i et nytt Erasmus+-prosjekt som heter «Innovative assessment methodologies for cooperative learning at primary schools» - (akronym UPGRADE).

Prosjektet går ut på å utvikle og pilotere et praktisk, metodisk rammeverk for lærere/skoler for å vurdere samarbeidslæring (cooperative learning) ved bruk av e-portfolio. Det er fire land som deltar i prosjektet: Spania, Italia, Latvia og Norge. Koordinator for prosjektet er firmaet MyDocumenta i Spania. 

Senter for livslang læring (SELL) ved Kaja Haaland vil lede arbeidet ved HINN sammen med Kathinka Blichfeldt, også fra SELL.

Prosjektet hadde «kick-off» i Barcelona i begynnelsen av februar i år. Prosjektet varer til september 2021.

http://portabily.mydocumenta.com/preview21225

Les nyhetsbrev fra prosjektet her.