Language: NOR | ENG

HINN mister tilgang til e-tidsskrifter fra APA og Proquest

HINN mister tilgang til e-tidsskrifter fra APA og Proquest

Tidsskriftpakkene PsycARTICLES og Proquest Health Research Premium Collection blir ikke lenger tilgjengelig fra 1. mars.

Årsaken er økonomiske utfordringer for Helsebiblioteket.

PsycARTICLES inneholder ca. 120 tidsskrifter fra American Psychological Association (APA) innen psykologi og psykisk helse.

ProQuest med over 4000 tidsskrifter, dekker et bredt spekter av temaer innen medisin, helsefag og psykologi. 
Flere av tidsskriftene er tilgjengelig i andre fulltekstdatabaser og mange artikler er publisert open access. Men det vil dessverre være tidsskrift vi helt mister tilgangen til. 

Biblioteket vil selvfølgelig prøve å skaffe de artiklene dere trenger på andre måter.

Les mer om reduksjon i  Helsebiblioteket