Language: NOR | ENG

HINN har satt beredskap

Illustrasjon av verden med koronavirus.

Høgskolen i Innlandet ar hevet beredskapsnivået og satt beredskap.

Høgskolen i Innlandet har hevet beredskapsnivået og satt beredskap.

Mandag 17. august starter studieåret på samtlige av høgskolens studiesteder. Gjennomføring av studiestarten er planlagt i forhold til pandemien, og tilpasses fortløpende den aktuelle situasjonen.

Det har oppstått økt smitte i løpet av sensommeren i Norge, særlig blant unge voksne. Med mange tilreisende studenter fra forskjellige deler av landet vurderes risikoen for smitteutbrudd som høy. Dette gjelder særlig de første ukene etter studiestart.

For å ha best mulig kontroll på smittesituasjonen rundt studiestart, samt sikre proaktiv og rask agering, god kommunikasjon og nødvendig koordinering har høgskolens beredskapsnivå blitt hevet fra og med 10. august.