HINN-forskere på Vygotsky-seminar i Moskva

HINN-forskere på Vygotsky-seminar i Moskva

5 forskere fra HINN ble invitert til Moskva på det årlige Vygotsky-seminaret i november, etter å ha etablert kontakt med Vygotskys barnebarn, professor Elena Kravtsova.

Kontakten med professor Elena Kravtsova  ble etablert på den internasjonale Vygotsky-konferansen i Bydgoszcz i Polen i mars 2018. På konferansen i Moskva presenterte førsteamanuensene Hege Merete Somby og Stine Vik sin forskning på Vygotskys defektologi knyttet til det spesialpedagogiske feltet, professor Thor Ola Engen forskning på taus kunnskap i lek. Professor Thor-André Skrefsrud og førsteamanuensis Ann-Cathrin Faldet presenterte en studie knyttet til Vygotsky i norske lærebøker. 

I etterkant av konferansen har HINN-forskerne etablert et forskningsprosjektet som har til hensikt å undersøke aktuelle disiplin- og profesjonspedagogiske problemstillinger i lys av Lev Vygotsky sine teorier om barns utvikling og læring. Prosjektet samler forskere fra ulike institutter ved Høgskolen i Innlandet, i tillegg til forskere fra Universitet i Oslo og Oslo Met. I prosjektet samarbeides det internasjonalt med Vygotsky-forskere ved Moscow City University i Russland og Bydgoszcz University i Polen.

HINN-forskerne ble også invitert til Moskva neste år da det årlige Vygotsky-seminaret feirer 20-års jubileum.

Vygotsky-seminar i Moskva

Fra venstre: Professor Thor-André Skrefsrud, førsteamanuensis Hege Merete Somby, professor Elena Kravtsova, førsteamanuensis Ann-Cathrin Faldet, professor Thor Ola Engen og professor Pentti Hakkarainen (Universitetet i Oulu og Vytautas Magnus Universitetet i Litauen).

Sist endret: .