Language: NOR | ENG

HINN-forskere engasjerer seg i smilefjes-debatt

Faksimile undersøkelse

Et eksempel fra kartleggingsundersøkelsen. Barna skal forholde seg til påstanden "Jeg har alltid noen å leke med i barnehagen". 

Diskusjonen rundt SePUs smilefjesundersøkelser går videre. I et avisinnlegg reiser en gruppe ansatte ved HINN kritikk mot praksisen.

Det er Dagsavisen som i en rekke artikler har skrevet om at barn i småskolen og barnehagen er kartlagt ved at barna er bedt om å vurdere seg selv, sin egen atferd og forholdet til læreren og andre elever ved hjelp av sure- og smilefjes. Det er Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet som har utviklet metoden.

17 nåværende og tidligere faglig ansatte innen pedagogikk og samfunnsfag ved Høgskolen i Innlandet skriver i et  innlegg i Dagsavisen at denne type undersøkelser er et feilspor.

«Problemene handler om flere forhold, så som etikk og metode (for eksempel spørsmål som impliserer forventede svar). Men det handler også helt overordnet om verdimessige og vitenskapsteoretiske begrunnelser for forskning og hva forskningen bør bidra med», skriver de.  

NRK Innlandets radiosending hadde 5.februar et intervju med en av kronikkforfatterne, førsteamanuensis Lene Nyhus.