Language: NOR | ENG

HINN følger den nasjonale gjenåpningsplanen

Bilde av oversikten over gjeldende nasjonale koronatiltak, hentet fra regjeringens nettsider.

Høgskolen i Innlandet følger opp den nasjonale gjenåpningsplanen som går til trinn to fra torsdag 27. mai. 

Denne saken ble oppdatert med ny informasjon om status i Hamarregionen torsdag 3. juni.

For studiestedene ved HINN medfører regjeringens gjenåpningsplan flere endringer: 

  • Større mulighet for fysisk undervisning. I praksis betyr ikke dette store omlegginger ettersom allerede planlagt digital undervisning blir gjennomført. 
  • Øvelser og aktiviteter som er avgjørende for studenters progresjon prioriteres.
  • Skoleeksamener kan gjennomføres, men andre eksamensformer blir brukt der det allerede er planlagt. 
  • Hjemmekontor anbefales fortsatt for ansatte.
  • Reiser innenlands blir ikke lenger frarådet og kan gjennomføres i henhold til gjeldende smitteverntiltak. 
  • Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være stenge krav om karantene og testing for de som kommer inn i landet.
  • Det gjelder fortsatt krav til smitteverntiltak, avstand og bruk av munnbind der avstand ikke kan opprettholdes.

Les mer om regler og anbefalinger for trinn to i regjeringens gjenåpningsplan (regjeringen.no)

Se gjeldende koronatiltak ved HINN (inn.no)

For studiestedene Hamar og Blæstad gjaldt særskilte ordninger som følge av lokale tiltak etter et smitteutbrudd i Hamarregionen. De lokale tiltakene ble opphevet fra 3. juni