Language: NOR | ENG

Her er velferdstilbudene du kan benytte deg av

Smilende student.

Covid-19 har gjort studenttilværelsen krevende for mange, o flere tiltak har blitt iverksatt for studentene våre. Foto: Høgskolen i Innlandet. 

Å være student under covid-19 kan være krevende. Trenger du litt bistand for å få en litt enklere hverdag, finnes det en rekke velferdstilbud for deg som HINN-student. 

Pandemien har hatt og har fortsatt store konsekvenser for våre studenter. For de fleste har det resultert i mye digital undervisning og lite fysisk kontakt. Noen har valgt å flytte «hjem», mens andre har valgt å fortsette å bo i nærheten av studiestedet, enten privat eller i studentbolig. Rosann valgte i august i fjor å flytte fra Harstad til Hamar for å studere bachelor i animasjon og digital kunst hos oss.

- Jeg trives veldig godt med å bo i studentbolig. Jeg hadde aldri vært i Hamar før, og siden studentboligene er laget og plassert med studentenes behov i tankene var dette det beste alternativet for meg, selv midt i en pandemi, sier Rosann.

Studentambassadør Rosann

Rosann flyttet til Hamar for å studere animasjon og digital kunst

Har iverksatt flere tiltak

Siden pandemien nådde Norge i mars i fjor har Høgskolen i Innlandet, Studentsamskipnaden i Innlandet og Studentorganisasjonen i Innlandet gjort flere grep for å gjøre hverdagen som student så bra som mulig, omstendighetene tatt i betraktning.

Dette velferdsarbeidet inkluderer en rekke prosjekter og tilbud rettet mot våre studenter, blant annet Velferdsløftet, som er ment å sikre et bedre studentliv under pandemien. Prosjektet omfatter større tiltak, men også små lyspunkt i hverdagen.

- Representanter fra SINN kom tidligere i år til studentboligene der jeg bor og delte ut goodiebags, og før påske kom de for å dele ut påskeliljer til alle studentene som ville ha. Er det første gang du flytter ut av barndomshjemmet så kan det å bo i studentbolig være en fin overgang til voksentilværelsen, mener Rosann.

- Velferdsløftet er et prosjekt hele SINN er en del av og som vi har fått på plass for å øke tilstedeværelsen og aktivitetene i en krevende tid. Så langt har prosjektet blant annet resultert i vinteraktivitetsdag, utdeling av påskeliljer og goodiebags, studentfrokost- en god start på dagen med oss i SINN og såkalte walk and talk, sier velferdssjef i SINN, Cesilie Robertsen.

Studenter ute rundt et bål.

Studentsamskipnaden i Innlandet har gjennomført flere velferdstiltak rettet mot våre studenter. Foto: SINN. 

Flere vil bo i bofellesskap

De ferske søkertallene fra Samordna opptak viser at veksten til HINN i stor grad skyldes at personer fra andre deler av Norge søker seg til oss. Å ta del i et sosialt fellesskap er viktig for mange studenter, og SINN har opplevd økt etterspørsel etter å bo i bofellesskap. Fatema valgte å flytte inn i kollektiv med tre andre studenter under pandemien, noe hun ikke har angret på.

- Det er et helt annet sosialt fellesskap her sammenlignet med det jeg har opplevd tidligere. Her deler vi frustrasjoner og gleder, og er flinke til å ta vare på hverandre, sier Fatema. 

Studentorganisasjonen i Innlandet har engasjert seg 

Studentorganisasjonen i Innlandet (StInn) har under pandemien rettet oppmerksomheten spesielt mot psykisk helse. Seksuell helse, rusproblematikk og ensomhet er andre tema de har engasjert seg i. Organisasjonen tilbyr ikke velferdstjenester direkte, men jobber for at de tilbys for studenter.

Leder i StInn, Gesine Fischer, beskriver tallene i tilleggsrapporten til Shot-undersøkelsen som alarmerende.

- Dessverre kom ikke resultatene i undersøkelsen overraskende på oss. SHoT-undersøkelsen har over flere år vist at studentenes psykiske helse har forverret seg.  Vi har over en lengre periode, også før pandemien, jobbet både nasjonalt og lokalt for å etablere flere systematiske og forebyggende tiltak for å ivareta studentenes psykiske helse, sier Fischer.

StInn har fått gjennomslag for flere av forslagene sine, og kjemper nå for at helsestasjoner blir tilgjengelig i alle kommuner og for alle studenter, uavhengig av alder, da organisasjonen mener at studentene trenger flere behandlingstilbud og et større støtteapparat i kommunene de bor i. I tillegg jobber StInn blant annet for å sikre et psykisk helseteam for studenter. 

- Vi har fått gjennomslag for ansettelser av studentkoordinatorer, og jobber for å få helsestasjoner for alle studenter uavhengig av alder i alle kommuner der vi har studiesteder. I tillegg har vi fått gjennomslag for flere studentassistenter og etablering og oppfølging av kollokviegrupper som jobber faglig og sosialt, og er i dialog med samtlige kommuner for å sikre bedre og flere velferdstilbud, sier Fischer.  

Treårig prosjekt rettet mot førsteårsstudenter

Prosjektet Trygg Førsteårsstudent hadde oppstart i august 2020. Dette er et treårig samarbeidsprosjektet mellom HINN og SINN og StInn som blant annet har resultert i flere kurs om tankevirus og søvn, i tillegg til at det inkluderer den nye vennetjenesten SVENN, som kobler sammen studenter etter at de sender inn et nettskjema der de svarer på noen spørsmål om seg selv.

- Vi i SINN har lært mye det siste året og bruker erfaringene til å videreutvikle tjenestene våre for å fremme sosiale og helsefremmende aktiviteter, sier Robertsen.

SINN-vogna

Velferdstilbudet inkluderer en rekke tiltak våre studenter kan ta del i. Foto: Studentsamskipnaden i Innlandet. 

Tilbyr fysiske møter og digitale samtaler

Da pandemien inntraff og landet ble stengt ned ble samtaletjenesten til SINN digital, men i dag kan studentene våre velge om de vil ha fysiske møter på kontoret, samtaler under en gå-tur eller digitalt, avhengig av hva studentene selv ønsker. I tillegg har SINN gjennomført live-webinarer om eksamensstress og seksuell helse.

- Vi har psykologer, samtaleterapeuter og studentkoordinatorer som kan hjelpe deg som student på ulike områder. Dette tilbudet er gratis for deg som er student ved HINN, sier Robertsen.

Vår barnevernsstudent Amanda er blant dem som har benyttet seg av tilbudene til SINN. Hun er opprinnelig fra Asker, men har under pandemien vært opptatt av å opprettholde rutiner og bor fortsatt nær studiestedet vårt på Lillehammer.

Amanda

Amanda studerer barnevern på studiested Lillehammer.

- Å være student er kanskje vanskeligere enn noen gang. Min oppfordring til deg er å aldri sitte inne med tanker for deg selv. Selv har jeg hatt bruk for samtaleterapeutene et par ganger, og jeg har kun gode erfaringer med å snakke høyt om det som er vanskelig, og vil på det varmeste anbefale deg å utnytte de tilbudene som finnes, sier Amanda.

SINN har som følge av covid-19 også fått tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet. Dette har resultert i at flere studenter har blitt ansatt som aktivitetsledere, aktivitetsverter og SINNfluencere.

- Dette er dyktige og engasjerte studenter som vil hjelpe oss med å skape aktivitet på studiestedene, i samarbeid med blant annet linjeforeningene, sier Robertsen.